Unit 1.1

To be v opytovacom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v opytovacom tvare [interrogative form] sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v opytovacom tvare (umožnenom inverziou) má túto štruktúru:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Neexistujú skrátené tvary pre opytovací tvar.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Prídavnými menami
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be v opytovacom tvare sa pýta na charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

opytovacom tvare [interrogative form] sa pýta na charakteristiky podmetu a stojí pred ním (veta je ukončená otáznikom).

Toto sú jeho tvary: Am I…?, Are you…?, Is he…?, Is she…?, Is it…?, Are we…?, Are you…? a Are they…?.

Napríklad:
— “Am I tall?” = Používame Am pre prvú osobu jednotného čísla.
— “Is he tall?” = Používame Is pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “Are they tall?” = Používame Are pre všetky osoby množného čísla.

NOTE: Neexistujú skrátené tvary pre opytovací tvar (Is he tall? / ’s he tall?).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License