Unit 1.1

To be v opytovacom tvare

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v opytovacom tvare [interrogative form] sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v opytovacom tvare (umožnenom inverziou) má túto štruktúru:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Neexistujú skrátené tvary pre opytovací tvar.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Prídavnými menami
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be v opytovacom tvare sa pýta na charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

opytovacom tvare [interrogative form] sa pýta na charakteristiky podmetu a stojí pred ním (veta je ukončená otáznikom).

Toto sú jeho tvary: Am I…?, Are you…?, Is he…?, Is she…?, Is it…?, Are we…?, Are you…? a Are they…?.

Napríklad:
— “Am I tall?” = Používame Am pre prvú osobu jednotného čísla.
— “Is he tall?” = Používame Is pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “Are they tall?” = Používame Are pre všetky osoby množného čísla.

NOTE: Neexistujú skrátené tvary pre opytovací tvar (Is he tall? / ’s he tall?).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License