Úvod

Contributors

This is the English Grammar book for level A1, fully translated for Slovak speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the need of learning objects.


Toto je učebnica anglickej gramatiky pre úroveň A1 kompletne preložená pre slovensky hovoriacich. Tvorí súčasť knižnej série Books for languages. Vychádzame z integrovaných osnov pre výučbu jazykov, na základe ktorých ponúkame rôznorodý systém, ktorý sa vyznačuje distribúciou obsahu podľa nárokov výučbových objektov.

More exercises

License

  • Úvod from English Grammar A1 Level for Slovak speakers .
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sk/?p=17