Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý v zápornom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, udalostiach a dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti.

Použitím slovesa v zápornom tvare tohto času sa popiera niečo ohľadom podmetu.

Form

Štruktúra minulého času jednoduchého v zápornom tvare u pravidelných i nepravidelných* slovies má túto podobu:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je minulý tvar slovesa do.
  • Skrátený tvar záporného tvaru je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*V opytovacom a zápornom tvare majú nepravidelné slovesá rovnakú fomu ako tie pravidelné.

Example

  1. didn’t plant some trees yesterday.
  2. didn’t study about plants for the exams.
  3. The school didn’t decide that all students should do exercise. 
  4. They didn’t travel all over the place.

Use

Minulý čas jednoduchý v zápornom tvare používame, keď popierame:

  1. Deje, situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti;
  2. Opakujúce sa udalosti a zvyky, ktoré boli súčasťou minulosti;
  3. Uplynulé udalosti a tiež s časovými výrazmi typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] v zápornom tvare používame, keď popierame situácie, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti.

Keď používame minulý čas jednoduchý v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje did not a sloveso v základnom tvare.

Napríklad:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Táto veta je v minulom čase jednoduchom v zápornom tvare, takže použijeme did not, po ktorom nasleduje sloveso to work v základnom tvare (didn’t work).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License