Unit 6.1Minulý čas jednoduchý v zápornom tvare

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, udalostiach a dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti.

Použitím slovesa v zápornom tvare tohto času sa popiera niečo ohľadom podmetu.

Form

Štruktúra minulého času jednoduchého v zápornom tvare u pravidelných i nepravidelných* slovies má túto podobu:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je minulý tvar slovesa do.
  • Skrátený tvar záporného tvaru je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*V opytovacom a zápornom tvare majú nepravidelné slovesá rovnakú fomu ako tie pravidelné.

Example

  1. didn’t plant some trees yesterday.
  2. didn’t study about plants for the exams.
  3. The school didn’t decide that all students should do exercise. 
  4. They didn’t travel all over the place.

Use

Minulý čas jednoduchý v zápornom tvare používame, keď popierame:

  1. Deje, situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti;
  2. Opakujúce sa udalosti a zvyky, ktoré boli súčasťou minulosti;
  3. Uplynulé udalosti a tiež s časovými výrazmi typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] v zápornom tvare používame, keď popierame situácie, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti.

Keď používame minulý čas jednoduchý v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje did not a sloveso v základnom tvare.

Napríklad:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Táto veta je v minulom čase jednoduchom v zápornom tvare, takže použijeme did not, po ktorom nasleduje sloveso to work v základnom tvare (didn’t work).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book