Egyszerű Múlt Tagadó Mód

Introduction

Az egyszerű múlt [past simple] egy olyan igeidő, amelyet olyan helyzetek, események és cselekvések kifejezésére használunk, amelyek a múltban történtek.

Amikor tagadó módban használjuk, az ige tagad valamit az alanyról.

Form

Mind a szabályos, mind a rendhagyó* igék egyszerű múlt alakjának a szerkezete a következő tagadó módban:
Subject + did + not + verb + …

  • Did a do ige múlt alakja
  • A tagadó mód rövid alakja a didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*A rendhagyó igéknek ugyanaz az alakja kérdő és tagadó módban, mint a szabályos igéké.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Az egyszerű múltat használjuk tagadó módban a következők tagadására:

  1. Rövid cselekvések és befejezett események, amelyek nem történtek meg;
  2. Hosszú, befejezett helyzetek, amelyek nem történtek meg;
  3. Ismétlődő események és szokások, amelyek nem történtek meg a múltban;
  4. Múltbeli események, amelyek nem történtek meg, és időpont kifejezést használunk, mint például: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Az egyszerű múltat [past simple] használjuk tagadó módban, hogy tagadjunk helyzeteket, amelyek a múltban történtek és be is fejeződtek.

A szerkezete a következő:
Subject + did + not + verb + …

Például:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Az egyszerű múltat használjuk egy olyan múltbeli esemény kifejezésére, amely nem történt meg.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű múlt tagadó módú használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License