Egyszerű Múlt Tagadó Mód

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Az egyszerű múlt [past simple] egy olyan igeidő, amelyet olyan helyzetek, események és cselekvések kifejezésére használunk, amelyek a múltban történtek.

Amikor tagadó módban használjuk, az ige tagad valamit az alanyról.

Form

Mind a szabályos, mind a rendhagyó* igék egyszerű múlt alakjának a szerkezete a következő tagadó módban:
Subject + did + not + verb + …

  • Did a do ige múlt alakja
  • A tagadó mód rövid alakja a didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*A rendhagyó igéknek ugyanaz az alakja kérdő és tagadó módban, mint a szabályos igéké.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Az egyszerű múltat használjuk tagadó módban a következők tagadására:

  1. Rövid cselekvések és befejezett események, amelyek nem történtek meg;
  2. Hosszú, befejezett helyzetek, amelyek nem történtek meg;
  3. Ismétlődő események és szokások, amelyek nem történtek meg a múltban;
  4. Múltbeli események, amelyek nem történtek meg, és időpont kifejezést használunk, mint például: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Az egyszerű múltat [past simple] használjuk tagadó módban, hogy tagadjunk helyzeteket, amelyek a múltban történtek és be is fejeződtek.

A szerkezete a következő:
Subject + did + not + verb + …

Például:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Az egyszerű múltat használjuk egy olyan múltbeli esemény kifejezésére, amely nem történt meg.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű múlt tagadó módú használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book