Eldöntendő Kérdések

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Az eldöntendő kérdéseket [yes or no questions] zárt kérdéseknek [closed questions] vagy poláris kérdéseknek [polar questions] is nevezzük, mert a válasz rájuk csak igen vagy nem lehet.

Az ezekre adott választ rövid válasznak [short answer] nevezzük.

Form

A zárd kérdésekben csak segédigéket (be, have, do) vagy módbeli segédigéket (can, could, would…) használhatunk.

Az eldöntendő kérdés szerkezete a következő:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Általában megismételjük a segédigét vagy a módbeli segédigét a rövid válaszban (nem szükséges megismételni az igét).

A rövid válaszok szerkezete a következő:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (ugyanaz, mint a kérdésé)

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…?Yes, I am.No, I‘m not.
Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Eldöntendő kérdést használunk, amikor azt várjuk, hogy a válasz igen (állító) vagy nem (tagadó) lesz.

Summary

Az eldöntendő kérdésre [yes or no questions] adott válasz csak igen vagy nem lehet.

Az eldöntendő kérdés szerkezete a következő:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

A rövid válasz szerkezete a következő:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (ugyanaz, mint a kérdése)

Például:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Az eldöntendő kérdéseket zárt kérdéseknek is nevezzük, és mivel a kérdést a to do segédigével tesszük fel, a rövid válaszban is szerepelni fog.
♦ “Whose cat is this?” = A wh-kérdéseket nyílt kérdéseknek is nevezzük, mert végtelen számú választ adhatunk rájuk.

NOTE: Az eldöntendő kérdésekben csak segédigéket (be/have…) vagy módbeli segédigéket (can/could/would…) használhatunk.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az eldöntendő kérdések használatát kontextusba helyezve.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book