Eldöntendő Kérdések


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Az eldöntendő kérdéseket [yes or no questions] zárt kérdéseknek [closed questions] vagy poláris kérdéseknek [polar questions] is nevezzük, mert a válasz rájuk csak igen vagy nem lehet.

Az ezekre adott választ rövid válasznak [short answer] nevezzük.

Form

A zárd kérdésekben csak segédigéket (be, have, do) vagy módbeli segédigéket (can, could, would…) használhatunk.

Az eldöntendő kérdés szerkezete a következő:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Általában megismételjük a segédigét vagy a módbeli segédigét a rövid válaszban (nem szükséges megismételni az igét).

A rövid válaszok szerkezete a következő:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (ugyanaz, mint a kérdésé)

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Eldöntendő kérdést használunk, amikor azt várjuk, hogy a válasz igen (állító) vagy nem (tagadó) lesz.

Summary

Az eldöntendő kérdésre [yes or no questions] adott válasz csak igen vagy nem lehet.

Az eldöntendő kérdés szerkezete a következő:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

A rövid válasz szerkezete a következő:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (ugyanaz, mint a kérdése)

Például:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Az eldöntendő kérdéseket zárt kérdéseknek is nevezzük, és mivel a kérdést a to do segédigével tesszük fel, a rövid válaszban is szerepelni fog.
♦ “Whose cat is this?” = A wh-kérdéseket nyílt kérdéseknek is nevezzük, mert végtelen számú választ adhatunk rájuk.

NOTE: Az eldöntendő kérdésekben csak segédigéket (be/have…) vagy módbeli segédigéket (can/could/would…) használhatunk.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az eldöntendő kérdések használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License