A Have és a Have Got Kérdő Módban

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

A have/have got egy olyan ige, amit arra használunk, hogy állapotokat fejezzünk ki vele, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve emberek és dolgok jellemző

Kérdő módban arra használjuk, hogy kérdéseket tegyünk fel valami birtoklásáról.

Form

A have és a have got egyszerű jelen ideje:

To have

Kérdő módban a szerkezete a következő:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: kérdő módban egyes szám harmadik személyben do helyett does.
Do/DoesSubjecthaveQuestion Mark
DoIhave?
Doyouhave?
Doeshehave?
Doesshehave?
Doesithave?
Dowehave?
Doyouhave?
Dotheyhave?

To have got

Kérdő módban a szerkezete a következő:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: kérdő módban egyes szám harmadik személyben have helyett has.
Have/HasSubjectGotQuestion Mark
HaveIgot?
Haveyougot?
Hashegot?
Hasshegot?
Hasitgot?
Havewegot?
Haveyougot?
Havetheygot?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

A Do I have…?-et és Have I got…?-ot arra használjuk, hogy megkérdezzük, valaki birtokol-e valakit/valamit. Arra is használjuk, hogy kapcsolatot, betegséget, illetve emberek és dolgok jellemzőt kifejezzük. Viszont nem teljesen ugyanazok.

 • To have
  • Cselekvések kifejezésére használhatjuk;
  • Cselekvések kifejezésére használhatjuk;
 • To have got
  • Nem használhatjuk cselekvések kifejezésére;
  • Csak a jelen kifejezésére használhatjuk.

Summary

A have-et és a have got-ot tagadó módban arra használjuk, hogy állapotokra kérdezzünk rá, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve egy alany jellemzői. A kettőt azonban nem helyettesíthetjük egymással.

 • A have-vel ki lehet fejezni cselekvéseket a múltban, jelenben és a jövőben. A szerkezete a következő:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does egyes szám harmadik személyben)
 • A have got-ot nem lehet használi jelenbeli cselekvések kifejezésére, csak a jelen kifejezésére. A szerkezete a következő:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has egyes szám harmadik személyben)

Például:
Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = A have-et használjuk, mert egy cselekvésről van szó.
— “Have I got a car?” = A have got-ot használjuk, mert valaminek a birtoklását írjuk le a jelenben.

NOTE: A have-et segédigeként is használjuk bizonyos igeidőkben, cselekvések kifejezésére. Ebben az esetben nem használhatjuk a have got-ot.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a have és a have got kérdő módú alakjának használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book