Az Állító Módú Have és Have got Igék

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

A have/have got egy olyan ige, amit arra használunk, hogy olyan állapotokat fejezzünk ki vele, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve emberek és dolgok jellemzői.

Amikor állító módban van, az ige megerősít valamit egy alanyról.

Form

A have és a have got egyszerű jelen ideje:

To have

Állító módban a szerkezete a következő:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: állító módban az egyes szám harmadik személy have-ről has-re változik;
 • A have-nek nincs rövid alakja állító módban, egyes szám harmadik személyben.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYou’ve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWe’ve
YouhaveYou’ve
TheyhaveThey’ve

To have got

Állító módban a szerkezete a következő:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: állító módban az egyes szám harmadik személy have-ről has-re változik.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

A have-et és a have got-ot arra használjuk, hogy mgerősítsük, valaki birtokol valakit/valamit. Arra is használjuk őket, hogy kapcsolatot, betegséget, illetve emberek és dolgok jellemzőit írjuk le. Viszont nem teljesen ugyanazok.

 • To have
  • Cselekvések kifejezésére használhatjuk;
  • Múlt, jelen, jövő kifejezésére használhatjuk.
 • To have got
  • Nem használhatjuk cselekvések kifejezésére;
  • Csak a jelen kifejezésére használhatjuk.

Summary

A have-et és a have got-ot aktív alakban arra használjuk, hogy állapotokat erősítsünk meg, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve egy alany jellemzői. A kettőt azonban nem helyettesíthetjük egymással.

A have-vel ki lehet fejezni cselekvéseket a múltban, jelenben és a jövőben. A szerkezete a következő:
Subject + have/has + object + … (has egyes szám harmadik személyben)

A have got-ot nem lehet használi jelenbeli cselekvések kifejezésére, csak a jelen kifejezésére. A szerkezete a következő:
Subject + have/has got + object + … (has for the third person singular)

Például:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.“= A have-et használjuk, mert egy cselekvésről van szó.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = A have-et és a have got-ot használjuk, mert valaminek a birtoklását írjuk le a jelenben.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a have és a have got állító módú alakjának használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book