Vonatkozó Névmások

Introduction

A névmásokat [pronouns] arra használjuk, hogy elkerüljük a főnevek ismétlését.

A vonatkozó névmásokat [relative pronouns] arra használjuk, hogy bevezessünk egy vonatkozó mondatot.

Form

A vonatkozó névmások emberekre és dolgokra vonatkoznak, a főmondatban kifejezett alanyt helyettesítik, elkerülve annak megismétlését a vonatkozó mondatban.

A fő vonatkozó névmások a következők: which, who és that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

A vonatkozó névmások használata:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

A which-et és a that-et arra használjuk, hogy másodlagos információkat tegyünk hozzá, míg a which-et a that ismétlésének elkerülésére használjuk (kérem, jegyezze meg, hogy néha elhagyható ez a névmás)

Summary

A vonatkozó névmásokat [relative pronouns] arra használjuk, hogy bevezessük a vonatkozó mondatokat.

Ezek a következők: which, who és that.

Például:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = A which dolgokra vonatkozik.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = A who emberekre vonatkozik.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = A that emberekre és dolgokra is vonatkozhat.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a vonatkozó névmások használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License