How Many és How Much

Introduction

A How many-it arra használjuk, hogy egy megszámlálható főnév [countable noun] mennyiségére kérdezzünk rá.

A How much-ot arra használjuk, hogy egy megszámlálhatatlan főnév [uncountable noun] mennyiségére kérdezzünk rá.

Form

Amikor how many?-t kérdezünk, mindig a kérdésben szereplő főnév többes számú alakját használjuk.
How many + countable noun + …?

Amikor how much?-ot kérdezünk, mindig a kérdésben szereplő főnév egyes számú alakját használjuk.
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?

How much?

  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

A how many?-t megszámlálható főnevekkel használjuk, hogy megtudjuk valami számszerű mennyiségét.

A how much?-ot megszámlálhatatlan főnevekkel használjuk, hogy megtudjuk valami általános mennyiségét.

Summary

A how many?-t megszámlálható főnevekkel [countable nouns] használjuk, egyes és többes számban, hogy megtudjuk valami számszerű mennyiségét. A szerkezete a következő:
How many + countable noun + …?

A how much?-ot megszámlálhatalan főnevekkel [uncountable nouns] használjuk, csak egyes számban, hogy megtudjuk valami általános mennyiségét. A szerkezete a következő:
How much + uncountable noun + …?

Például:
— How many…?: “How many cars can you see?” = A how many…?-t használjuk, mert a cars megszámlálható.
— How much…?: “How much time do you need to park the car?” = A how much…?-ot használjuk, mert a time smegszámlálhatatlan.NOTE: Amikor how many?-t kérdezünk, a kérdésben szereplő főnévnek mindig a többes számát használjuk. Használhatjuk a how much…?-ot, hogy megtudjuk az árát.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a How much? és a How many? használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License