Unit 7.1

How Many ir How Much


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

How many naudojamas užduoti klausimą apie skaičiuotinių daiktavardžių [countable nouns] kiekį.

How much naudojamas užduoti klausimą apie neskaičiuotinių  daiktavardžių [uncountable nouns] kiekį.

{Žiūrėti A1 lygio skyrelį Skaičiuotiniai ir Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai}.

Form

Kai užduodame klausimą how many? visada naudojame skaičiuotinio daiktavardžio daugiskaitą:
How many + countable noun + …?

Kai užduodame klausimą how much? visada naudojame neskaičiuotinio daiktavardžio vienaskaitą:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Norėdami išsiaiškinti tam tikrą objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame klausimus how many? su skaičiuotiniais daiktavardžiais ir how much? − neskaičiuotiniais daiktavardžiais.

Summary

Kad sužinotumėme objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame how many…? su skaičiuotinių daiktavardžių [countable nouns] daugiskaita.

Kad sužinotumėme objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame how much…? su neskaičiuotinių daiktavardžių [uncountable nouns] vienaskaita.

Pavyzdžiui:
— “How many hours do you need to park the car?” = Naudojame how many…?, kadangi hours (valandos) yra skaičiuotinis daiktavardis.
— “How much time do you need to park the car?” = Naudojame how much…?, kadangi time (laikas) yra neskaičiuotinis daiktavardis.

PASTABA: Klausime how many? visuomet naudosime tik daiktavardžio daugiskaitos formą. Be to norėdami sužinoti kainą galime užduoti klausimą  how much?.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License