Unit 7.1

How Many ir How Much

Introduction

How many naudojamas užduoti klausimą apie skaičiuotinių daiktavardžių [countable nouns] kiekį.

How much naudojamas užduoti klausimą apie neskaičiuotinių  daiktavardžių [uncountable nouns] kiekį.

{Žiūrėti A1 lygio skyrelį Skaičiuotiniai ir Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai}.

Form

Kai užduodame klausimą how many? visada naudojame skaičiuotinio daiktavardžio daugiskaitą:
How many + countable noun + …?

Kai užduodame klausimą how much? visada naudojame neskaičiuotinio daiktavardžio vienaskaitą:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Norėdami išsiaiškinti tam tikrą objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame klausimus how many? su skaičiuotiniais daiktavardžiais ir how much? − neskaičiuotiniais daiktavardžiais.

Summary

Kad sužinotumėme objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame how many…? su skaičiuotinių daiktavardžių [countable nouns] daugiskaita.

Kad sužinotumėme objektų kiekį, sumą ar matmenis naudojame how much…? su neskaičiuotinių daiktavardžių [uncountable nouns] vienaskaita.

Pavyzdžiui:
— “How many hours do you need to park the car?” = Naudojame how many…?, kadangi hours (valandos) yra skaičiuotinis daiktavardis.
— “How much time do you need to park the car?” = Naudojame how much…?, kadangi time (laikas) yra neskaičiuotinis daiktavardis.

PASTABA: Klausime how many? visuomet naudosime tik daiktavardžio daugiskaitos formą. Be to norėdami sužinoti kainą galime užduoti klausimą  how much?.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


License