Unit 7.1

How Many ir How Much

Syntax

How many vartojamas užduoti klausimus apie suskaičiuojamojo daiktavardžio [countable noun] kiekį.

How much vartojamas užduoti klausimus apie nesuskaičiuojamo daiktavardžio [uncountable noun] kiekį.

{see Countable and uncountable nouns, A1 Level}.

Klausdami how many?, klausime visada naudojame daiktavardžio daugiskaitą.
How many + countable noun + …?

Klausdami how much?, klausime visada naudojame daiktavardžio vienaskaitą.
How much + uncountable noun + …?

 • How many?
  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?
 • How much?
  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Vartojame how many? su suskaičiuojamais daiktavardžiais, kad sužinotumėme objekto kiekį ar sumą.

Vartojame how much? su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais, kad sužinotumėme objekto matą.

Vartojame how many…? su suskaičiuojamais daiktavardžiais [countable nouns], tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos formoje, kad sužinotumėme objekto kiekį ar sumą. Struktūra:
How many + countable noun + …?

Vartojame how much? su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais [uncountable nouns], vienaskaitos formoje, kad sužinotumėme objekto matą. Struktūra:
How much + uncountable noun + …?

Pavyzdžiui:
— How many…?: “How many hours do you need to park the car?” = Vartojame how many…?, nes hours yra suskaičiuojamos.
— How much…?: “How much time do you need to park the car?” = Vartojame how much…?, nes time yra nesuskaičiuojamas.

NOTE: Klausdami how many?, klausime visuomet vartojame daiktavardžio daugiskaitą. Galime vartoti how muchnorėdami sužinoti kainą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book