Unit 4.1


Neapibrėžti Artikeliai

Determiners

Artikeliai [articles] yra žodžiai, kurie apibrėžia daiktavardžius ir jie priklauso žodžių grupei, vadinamai determinantais [determiners]. Yra dviejų rūšių artikeliai: neapibrėžti [indefinite] ir apibrėžti [definite].

Mes vartojame neapibrėžtus artikelius [indefinite articles] išreikšti nespecifinius dalykus ar bendras kategorijas.

Neapibrėžti artikeliai paprastai eina prieš būdvardžius ir daiktavardines frazes. Mes juos vartojame prieš vienaskaitos daiktavardžius.

Yra du neapibrėžti artikeliai a/an ir mes pasirenkame kurį vartoti atsižvelgiant į pirmą žodžio raidę (priebalsis ar balsis).

A: kai daiktavardis prasideda priebalsiu (b, c, d, f, g, j, k…).

An: kai daiktavardis prasideda balsiu (a, e, i, o, u) ar h nėra tariama.

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Neapibrėžti artikeliai yra vartojami kalbant apie bendrus ar nespecifinius dalykus (nepaminėtus anksčiau), nežinomus tiek kalbėtojui, tiek pašnekovui, ir tik su vienaskaitos suskaičiuojamais daiktavardžiais. Taip pat mes juos vartojame kalbant apie darbą ar profesiją.

Neapibrėžti artikeliai [indefinite articles] (a/an) yra determinantai ir yra vartojami išreikšti nespecifinius dalykus ar bendras kategorijas. Jie eina prieš vienaskaitos daiktavardžius ar būdvardžius.

 • A kai daiktavardis ar būdvardis prasideda priebalsiu.
 • An kai daiktavardis ar būdvardis prasideda balsiu ar h nėra tariama.

Pavyzdžiui:
— „There’s a tourism office around the corner.“ = Vartojame a prieš žodį, kuris prasideda t- (priebalsiu).
— „There’s an information office around the corner.“ = Vartojame an prieš žodį, kuris prasideda i- (balsiu).

Vartojame neapibrėžtą artikelį apibrėžti kažką bendro, kas nebuvo prieš tai paminėta.

♦ „The information office around the corner“ = Vartojame apibrėžtą artikelį (the), nes žinome apie ką kalbame.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book