Unit 4.1

Nežymimieji Artikeliai

Introduction

Artikeliai [articles] yra žodžiai, kurie apibrėžia daiktavardžius ir priklauso žodžių klasei, vadinamai determinantais [determiners]. Yra dviejų rūšių artikeliai: nežymimieji [indefinite] ir žymimieji [definite].

Nežymimieji artikeliai [indefinite articles] naudojami išreikšti nekonkrečius ir bendrus dalykus.

Form

Nežymimieji artikeliai paprastai eina prieš vienaskaitos skaičiuotinius daiktavardžius, būdvardžius ir daiktavardines frazes.

Yra du nežymimieji artikeliai a/an. Kurį iš jų naudoti pasirenkame atsižvelgdami į tai, kokia raide prasideda žodis, t.y. balse ar priebalsiu:

 • A: kai daiktavardis prasideda priebalsiu (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: kai daiktavardis prasideda balse (a, e, i, o, u) ar h, kuri nėra tariama.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Nežymimieji artikeliai yra naudojami kalbant apie bendrus ar nekonkrečius dalykus (anksčiau nepaminėtus), nežinomus tiek kalbėtojui, tiek pašnekovui. Juos naudojame tik su vienaskaitos skaičiuotiniais daiktavardžiais bei kalbėdami apie darbą ir profesijas.

Summary

Nežymimieji artikeliai [indefinite articles] (a/an) yra determinantai ir naudojami kalbant apie nekonkrečius ir bendrus dalykus. Jie eina prieš vienaskaitos skaičiuotinus daiktavardžius, daiktavardines frazes ar būdvardžius.

Yra du pagrindiniai nežymimieji artikeliai:

 • A kai daiktavardis ar būdvardis prasideda priebalsiu.
 • An kai daiktavardis ar būdvardis prasideda balse ar h, kuri nėra tariama.

Pavyzdžiui:
— „There’s a tourism office around the corner.“ = Naudojame a prieš žodį, kuris prasideda priebalsiu t-.
— „There’s an information office around the corner.“ = Naudojame an prieš žodį, kuris prasideda balse i-.

Naudojame nežymimąjį artikelį, kai norime apibūdinti ką nors  bendro, kas prieš tai niekada nebuvo paminėta.

♦ „The information office around the corner“ = Naudojame žymimąjį artikelį (the), kai žinome apie ką konkrečiai kalbame.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


License