Unit 5.1

Can: Modalinis Veiksmažodis

Modal Verbs

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, bet modifikuoja pagrindinį veiksmažodį, pakeičia jo reikšmę ir suteikia daugiau informacijos apie veiksmą.

Veiksmažodis can yra modalinis veiksmažodis, naudojamas išreikšti gebėjimą ar galimybę, taip pat išreikšti tikimybę ar negalimumą įvykio ar veiksmo bei paklausti ar duoti leidimą.

Modalinis veiksmažodis can vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis ir turi tris fromas:

Teigiama Forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + can + verb + …

SubjectcanVerb
Icanwork
Youcanwork
Hecanwork
Shecanwork
Itcanwork
Wecanwork
Youcanwork
Theycanwork

Neigiama Forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + cannot + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra can’t;
 • Can yra išimtis formuojant neigiamą formą ir ji yra rašoma kartu su not: cannot (can not yra klaida).
SubjectcannotVerb
Icannotwork
Youcannotwork
Hecannotwork
Shecannotwork
Itcannotwork
Wecannotwork
Youcannotwork
Theycannotwork

Klausiamoji Forma

Klausiamosios formos struktūra:
Can + subject + verb + …?

CanSubjectVerbQuestion Mark
CanIwork?
Canyouwork?
Canhework?
Canshework?
Canitwork?
Canwework?
Canyouwork?
Cantheywork?
 1. Gebėjimas
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Pasiūlymas
  • Can we help you and your husband?
 3. Prašymas
  • Can you open the window, please?
 4. Tikimybė
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Galimybė
  • We can stay at his place for a week!
 6. Leidimas
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Priekaištas
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Bendra tiesa
  • Parks can be dangerous.

Vartojame can išreikšti:

 1. Gebėjimus: sugebėjimus ką nors daryti;
 2. Pasiūlymus: pateikti pasiūlymus;
 3. Prašymus: reikalauti kažko;
 4. Tikimybes: kalbėti apie galimas situacijas;
 5. Galimybes: išreikšti galimybę ką nors daryti;
 6. Leidimus: paklausti ar duoti leidimą;
 7. Priekaištus: pasakyti kažkam, ką nori, kad jis padarytų;
 8. Bendrąsias tiesas: kalbėti apie tai, kas paprastai yra tiesa;

Modalinis veiksmažodis [modal verb] can vartojamas išreikšti gebėjimus, pasiūlymus, prašymus, tikimybes, galimybes, leidimus, priekaištavimus ir bendrąją tiesą.

Jo struktūros yra tokios:

 • Teigiama: Subject + can + verb + …
 • Neigiama: Subject + cannot + verb + …
 • Klausiamoji: Can + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „She can play the piano.“
— Neigiama: „She can’t play the piano.“
— Klausiamoji: „Can she play the piano?

NOTE: Forma yra visada tokia pati, net ir vienaskaitos trečiam asmeniui.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book