Unit 5.1

Can: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis gebėjimą


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Veiksmažodis can yra modalinis veiksmažodis naudojamas išreikšti sugebėjimą, galimybę, tikimybę, negalimą įvykti veiksmą ar įvykį. Taip pat paklausti ar duoti leidimą.

Form

Modalinis veiksmažodis can naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis ir turi tris pagrindines fromas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + cannot + verb + …

 • Neigiamos formos trumpoji forma yra can’t;
 • Išimtis: can yra rašomas kartu su not (cannot), formuojant neigiamą formą (can not yra netaisyklinga).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Sugebėjimai
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Bendrosios tiesos
  • Parks can be dangerous.
 3. Pasiūlymai
  • Can we help you and your husband?
 4. Galimybės
  • We can stay at his place for a week!
 5. Leidimai
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Tikimybės
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Priekaištai
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Prašymai
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Naudojame can norėdami išreikšti:

 1. Sugebėjimus: galėjimas ką nors padaryti;
 2. Bendrąsias tiesas: kalbėjimas apie dalykus, kurie paprastai yra tiesa;
 3. Pasiūlymus: pasiūlymų pateikimas;
 4. Galimybes: galimybės išreiškimas ką nors atlikti;
 5. Leidimus: leidimo suteikimas ar prašymas;
 6. Tikimybes: kalbėjimas apie įmanomas situacijas;
 7. Priekaištus: pasakymas kitiems apie tai, jog ką nors atliktų;
 8. Prašymus: reikalavimas atlikti ką nors.

 

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] can naudojamas išreikšti sugebėjimus, bendrąsias tiesas, pasiūlymus, galimybes, leidimus, tikimybes, priekaištus ir prašymus.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka can ir veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka cannot ir veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame can, kurį seka veiksnys ir veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: „She can play the piano.“
Neigiama f.: „She can’t play the piano.“
Klausiamoji f.: „Can she play the piano?

PASTABA: Modalinio veiksmažodžio [modal verb] can forma visuomet išlieka tokia pati net ir vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License