Unit 2.1

Daiktavardžiai, turintys dvi gimines

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar savybę.

Yra atvejų, kai daiktavardis yra toks pats vyriškajai ir moteriškajai giminei [masculine and feminine genders].

Form

Nėra nustatytos taisykles abi gimines turinčių daiktavardžių formavimui.

Svarbu žinoti, jog kai kurie daiktavardžiai neturi dviejų skirtingų formų, todėl tas pats žodis yra naudojamas visoms giminėms.

Dažniausiai naudojami daiktavardžiai, kurie yra tokie patys ir vyriškoje, ir moteriškoje giminėjecousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.
 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.
 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Naudojame daiktavardžius, kai nusakome žmones, vietas, daiktus, įvykius, medžiagas ar savybes.

Nėra nustatytos taisyklės daiktavardžiams, kurie turi tą pačią formą vyriškoje ir moteriškoje giminėje. Tiesiog turime išmokti šiuos žodžius ir prisiminti, kad jie turi tą pačią formą abejose giminėse.

Summary

Yra tam tikrų daiktavardžių [nouns], kurie yra vienodi ir vyriškoje, ir moteriškoje giminėje [masculine and feminine genders].

Dažniausiai naudojami: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Pavyzdžiui:
— „My mom works at school. She is a teacher.“ = Žodis teacher nurodo žodį mom ir įvardis she nurodo moteriškąją giminę.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Žodis teacher nurodo žodį dad ir įvardis he nurodo vyriškąją giminę.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalį. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.