Unit 2.1

Obourodá podstatná jména

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Můžeme se setkat s podstatnými jmény, která mají stejný tvar v mužskémženském rodě [masculine and feminine gender].

Form

Neexistuje žádné pevně stanovené pravidlo pro vytváření obourodých podstatných jmen.

Musíme mít na paměti, že některá podstatná jména nemají dva různé tvary, a tedy používáme stejné slovo pro všechny rody.

Ta nejběžnější podstatná jména stejná pro mužský i ženský rod jsou: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Podstatná jména používáme pro označení osob, míst, věcí, událostí, látek nebo kvalit.

Neexistuje žádné pevně stanovené pravidlo pro podstatná jména, která mají stejný tvar v mužském a ženském rodě. Musíme se tato slova zkrátka naučit a zapamatovat si, že zůstávají stejná v obou tvarech.

Summary

Existují určitá podstatná jména [nouns], která mají stejný tvar v mužskémženském rodě [masculine and feminine gender].

Ta nejběžnější jsou: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Například:
— „My mum works at school. She is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k mum a she, tím pádem k podstatnému jménu v ženském rodě.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k dad a he, tím pádem k podstatnému jménu v mužském rodě.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License