Unit 2.1

Obourodá podstatná jména


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Můžeme se setkat s podstatnými jmény, která mají stejný tvar v mužskémženském rodě [masculine and feminine gender].

Form

Neexistuje žádné pevně stanovené pravidlo pro vytváření obourodých podstatných jmen.

Musíme mít na paměti, že některá podstatná jména nemají dva různé tvary, a tedy používáme stejné slovo pro všechny rody.

Ta nejběžnější podstatná jména stejná pro mužský i ženský rod jsou: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

Podstatná jména používáme pro označení osob, míst, věcí, událostí, látek nebo kvalit.

Neexistuje žádné pevně stanovené pravidlo pro podstatná jména, která mají stejný tvar v mužském a ženském rodě. Musíme se tato slova zkrátka naučit a zapamatovat si, že zůstávají stejná v obou tvarech.

Summary

Existují určitá podstatná jména [nouns], která mají stejný tvar v mužskémženském rodě [masculine and feminine gender].

Ta nejběžnější jsou: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Například:
— „My mum works at school. She is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k mum a she, tím pádem k podstatnému jménu v ženském rodě.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k dad a he, tím pádem k podstatnému jménu v mužském rodě.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License