Unit 7.2

Řadové číslovky

Introduction

Řadové číslovky [ordinal numbers] vyjadřují číselné pořadí a umisťují předmět na určitém seznamu.

Form

Řadové číslovky před sebou obvykle mají určitý člen the a obvykle stojí za slovesem.

Řadové číslovky se tvoří přidáním -th* k základním číslovkám (1 – 10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4thFourth
 • 5th* – Fifth
 • 6thSixth
 • 7thSeventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10thTenth

*Výjimky (také: twelve = twelfth).

Example

 • He was the first on the list. / He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Řadové číslovky používáme, když chceme vyjádřit pozici něčeho v určitém pořadí. V tomto se liší od základních číslovek, které používáme k vyjádření množství.

Summary

Řadové číslovky [ordinal numbers] používáme, když chceme umístit předmět v posloupném pořadí.

Řadové číslovky se tvoří přidáním -th k základním číslovkám: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth a tenth.

Například:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Jedná se o aktuální počet mých návštěv Španělska a v současnosti se zde ještě nacházím (fifth = řadová číslovka).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Jedná se o celkový počet mých návštěv Španělska a v současnosti už se tam nenacházím (five = základní číslovka).

POZNÁMKA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 12 jsou výjimky (vzhledem k tomu, že od nich odvozené řadové číslovky se neřídí obecným pravidlem pro jejich tvoření: first, second, third, fiftheighth, ninth a twelfth).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises


License