Unit 7.2

Řadové číslovky


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Řadové číslovky [ordinal numbers] vyjadřují číselné pořadí a umisťují předmět na určitém seznamu.

Form

Řadové číslovky před sebou obvykle mají určitý člen the a obvykle stojí za slovesem.

Řadové číslovky se tvoří přidáním -th* k základním číslovkám (1 – 10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4thFourth
 • 5th* – Fifth
 • 6thSixth
 • 7thSeventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10thTenth

*Výjimky (také: twelve = twelfth).

Example

 • He was the first on the list. / He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Řadové číslovky používáme, když chceme vyjádřit pozici něčeho v určitém pořadí. V tomto se liší od základních číslovek, které používáme k vyjádření množství.

Summary

Řadové číslovky [ordinal numbers] používáme, když chceme umístit předmět v posloupném pořadí.

Řadové číslovky se tvoří přidáním -th k základním číslovkám: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth a tenth.

Například:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Jedná se o aktuální počet mých návštěv Španělska a v současnosti se zde ještě nacházím (fifth = řadová číslovka).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Jedná se o celkový počet mých návštěv Španělska a v současnosti už se tam nenacházím (five = základní číslovka).

POZNÁMKA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 12 jsou výjimky (vzhledem k tomu, že od nich odvozené řadové číslovky se neřídí obecným pravidlem pro jejich tvoření: first, second, third, fiftheighth, ninth a twelfth).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License