Unit 7.2

Ordinal Numbers

Determiners

Na rozdíl od základních číslovek, které vyjadřují množství, Ordinal Numbers vyjadřují numerické pořadí, pozici předmětu na určitém seznamu.

EXTRA: Ordinal Numbers = Řadové číslovky.

Ordinal Numbersobvykle mají následující formu:
Cardinal number + th.

1, 2 a 3 jsou jedinými výjimkami.

1-10

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth
 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Zde vidíme základní charakteristiky Ordinal Numbers:

 • Řadové číslovky obvykle stojí za slovesem;
 • Před řadové číslovky obvykle stavíme určitý člen the;
 • Používáme je, když chceme vyjádřit pořadí.

Ordinal Numbers se od základních číslovek liší tím, že vyjadřují pořadí předmětu v určitém seznamu.

Ordinal Numbers obvykle mají následující formu:
Cardinal number + th.

Pamatujte, že 1, 2, 3 jsou výjimky (jelikož jejich tvary řadových číslovek jsou first, second a third).

For example:
— „I’ve been to Spain five times.“ (Five = základní číslovka).
> „It’s my fifth time in Spain.“ (Fifth = řadová číslovka).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book