Unit 3.2

There is a there are

Introduction

There is/are jsou slovní spojení používaná ve větách, která potvrzují, popírají nebo ověřují, že něco existuje.

Form

There is/are umisťují podmět po slovese a obvykle se vyskytují ve třech tvarech:

Kladný tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: There is + singular noun/uncountable noun + …
Podstatná jména v množném čísle: There are + plural noun + …

Záporný tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Podstatná jména v množném čísle: There are + not + plural noun + …

Zkrácené tvary v záporném tvaru jsou: there isn’t/aren’t (stejné zkrácené tvary jako u to be).

Častějšími konstrukcemi v negativním tvaru jsou:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Tázací tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Podstatná jména v množném čísle: Are there + plural noun + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

Slovní spojení there is/are používáme, když potvrzujeme, popíráme nebo ověřujeme, že něco existuje.

Summary

There is (v jednotném čísle) a there are (v množném čísle) používáme, když chceme potvrdit (kladný tvar), popřít (záporný tvar) či ověřit (tázací tvar), že něco existuje.

Například:
— Kladný tvar: „There is a white plate.“ / „There are white plates.“
— Záporný tvar: „There isn’t a white plate.“ / „There aren’t white plates.“
— Tázací tvar: „Is there a white plate? / „Are there white plates?

Běžnějšími variantami v záporném tvaru jsou there is no a there are no.

Například:
— „There is no plate on the table.“ / „There are no plates on the table.“

POZNÁMKA: Dalším běžným záporným tvarem je there are not any.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License