There is and There are

Verbs

There is/are jsou výrazy užité ve větě, která buď potvzuje (v Kladné Větě), popírá (v Záporné Větě) nebo zjišťuje (v Otázce), že něco existuje.

Tato struktura There is/are se většinou vyskytuje ve třech formách:

Affirmative

Singular nouns: There is + singular noun/uncountable noun + …
Plural nouns: There are + plural noun + …

Negative

Singular nouns: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Plural nouns: There are + not + plural noun + …

Negative short forms are: there isn’t/aren’t (the same short forms of to be).

A more common negative expression is there are not any (there are no)/there aren’t any (there aren’t).

Interrogative

Singular nouns: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Plural nouns: Are there + plural noun + …?

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

*běžnější výraz je „there is no“, e.g. There is no cat in the garden.
*běžnější výraz je „there are no“, e.g. There are no cats in the garden. nebo „there are not any“, e.g. There aren’t any cats in the garden.

V tomto typu věty je „there“ tzv. „prázdný podmět“, v podstatě vzato předpovídá přítomnost pravého podmětu někde dále ve větě.

There is/are jsou výrazy užité ve větě, která buď potvzuje (v Kladné Větě), popírá (v Záporné Větě) nebo zjišťuje (v Otázce), že něco existuje.

 • There is pro jednotné číslo
 • There are pro množné číslo

Například:
Affirmative:There is a plate on the table. (= just one plate) – There are plates on the table. (= more than one plate)“ = Používáme kladnou větu, abychom potvrdili přítomnost talířů na stole.
Negative:There isn’t a plate on the table. (= deny just one plate is on the table) – There aren’t plates on the table (= maybe one plate but not many plates)“ = Používáme zápornou větu, abychom popřeli přítomnost talířů na stole.*
*Zde je běžnější varianta „there is no/ there are no“, e.g. There is no plate on the table./ There are no plates on the table.
Interrogative:Is there a plate on the table? (= asking for one plate) – Are there plates on the table? (= asking for more than one plate)“ = Používáme otázku, abychom se zeptali na informaci ohledně talířů na stole.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book