Unit 3.2

There is a there are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are jsou slovní spojení používaná ve větách, která potvrzují, popírají nebo ověřují, že něco existuje.

Form

There is/are umisťují podmět po slovese a obvykle se vyskytují ve třech tvarech:

Kladný tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: There is + singular noun/uncountable noun + …
Podstatná jména v množném čísle: There are + plural noun + …

Záporný tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Podstatná jména v množném čísle: There are + not + plural noun + …

Zkrácené tvary v záporném tvaru jsou: there isn’t/aren’t (stejné zkrácené tvary jako u to be).

Častějšími konstrukcemi v negativním tvaru jsou:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Tázací tvar

Podstatná jména v jednotném čísle: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Podstatná jména v množném čísle: Are there + plural noun + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

Slovní spojení there is/are používáme, když potvrzujeme, popíráme nebo ověřujeme, že něco existuje.

Summary

There is (v jednotném čísle) a there are (v množném čísle) používáme, když chceme potvrdit (kladný tvar), popřít (záporný tvar) či ověřit (tázací tvar), že něco existuje.

Například:
— Kladný tvar: „There is a white plate.“ / „There are white plates.“
— Záporný tvar: „There isn’t a white plate.“ / „There aren’t white plates.“
— Tázací tvar: „Is there a white plate? / „Are there white plates?

Běžnějšími variantami v záporném tvaru jsou there is no a there are no.

Například:
— „There is no plate on the table.“ / „There are no plates on the table.“

POZNÁMKA: Dalším běžným záporným tvarem je there are not any.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License