Unit 4.2

Have a Have got v kladném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v kladném tvaru se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has;
 • Have v kladném tvaru nemá zkrácený tvar pro třetí osobu jednotného čísla.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have Youve
He has
She has
It has
We have Weve
You have Youve
They have Theyve

To have got

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

 

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have a have got používáme, když potvrzujeme, že někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V kladném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V kladném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have got a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has got.

Například:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „I have a car.“ / „I’ve got a car.“ = Můžeme použít have i have got, protože se jedná o vlastnictví určité věci v přítomnosti.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nemůžeme použít have got. („You have done it.“ / „You have got done it.“).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License