Unit 4.2

Have a Have got v kladném tvaru

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got je sloveso, které používáme pro vyjádření stavů, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristik lidí a věcí.

Použitím tohoto slovesa v kladném tvaru se potvrzuje něco ohledně podmětu.

Form

Tvary have a have got v přítomném čase prostém mají tuto podobu:

To have

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has;
 • Have v kladném tvaru nemá zkrácený tvar pro třetí osobu jednotného čísla.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYouve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWeve
YouhaveYouve
TheyhaveTheyve

To have got

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla have mění na has.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

 

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have a have got používáme, když potvrzujeme, že někdo někoho/něco vlastní. Rovněž je používáme, když mluvíme o vztazích, nemocech a charakteristikách lidí a věcí. Tato slovesa však nejsou zcela zaměnitelná.

To have

 • Lze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

To have got

 • Nelze použít pro vyjádření děje;
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti.

Summary

Have a have got v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme stavy, jakými jsou vlastnictví, vztahy a nemoci, a charakteristiky podmětu. Nemůžeme je však používat stejným způsobem.

 • Have lze použít pro vyjádření děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V kladném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has.
 • Have got nelze použít pro vyjádření děje a lze jej použít pouze pro vyjádření přítomnosti. V kladném tvaru začínáme podmětem, po kterém následuje have got a předmět. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme has got.

Například:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.“ = Použijeme have, protože se jedná o děj.
— „I have a car.“ / „I’ve got a car.“ = Můžeme použít have i have got, protože se jedná o vlastnictví určité věci v přítomnosti.

POZNÁMKA: Have rovněž používáme v určitých gramatických časech jako pomocné sloveso k vyjádření děje. V takových případech nemůžeme použít have got. („You have done it.“ / „You have got done it.“).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book