Have and Have got Affirmative

Verbs

Sloveso Have/Have got vyjadřuje stavy vlastnictví, vztahů, nemoci a charakteristik lidí a předmětů.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

Have a Have got jsou dvě varianty jednoho slovesa. Rozdíl ve významu je téměř nulový.

Present simple of „to have“ – Affirmative

Kladný tvar slovesa to Have má následující formu:
Subject + have/has + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

Present simple of „to have got“ – Affirmative

Kladný tvar slovesa to Have got má následující formu:
Subject + have/has got + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Have a Have got v jejich Kladném tvaru používáme pro vyjádření vlastnictví a vztahů.

Have a Have got se užívají obdobným způsobem pro vyjádření vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Nicméně tato slovesa nejsou úplně zaměnitelná. Zde vidíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly:

Have:

 • Lze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pro vyjádření minulosti, součastnosti a buducnosti;
 • Have nemá zkrácenou verzi ve svém Kladném tvaru ve třetí osobě jednotného čísla.

Have got:

 • Nelze použít pro vyjádření aktivit (e.g. I have got lunch at 2 p.m.);
 • Lze použít pouze pro vyjádření přítomnosti;
 • Vždy lze použít ve své zkrácené formě.

Have a Have got jsou dvě formy běžného anglického slovesa. Vyjadřují stavy vlastnictví, vztahů, nemocí a charakteristik. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

Avšak musíme si pamatovat, že tyto dvě verze jednoho slovesa nejsou plně zaměnitelné (nelze použít obě varianty ve všech případech).

 • Kladný tvar slovesa to Have má následující formu:
  Subject + have/has + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. I have a car.)
 • Kladný tvar slovesa to Have má následující formu:
  Subject + have/has got + object + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla) (e.g. I have got a car.)

Například:
„I have a car.“ = Použili jsme Have, protože vyjadřujeme, že něco vlastníme.
— „I’ve got a car.“ = Použili jsme Have got, protože vyjadřujeme, že něco vlastníme.

NOTE: Have má také funkci pomocného slovesa v určitých gramatických časech vyjadřujících aktivity, v takových případech nemůžeme použít have got. (e.g. I have done it. – I have got done it.)

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book