Possessive Case

Noun Phrase

Possessive Case se používá, když mluvíme o něčem, co patří nějaké osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

EXTRA: Possessive Case = Přivlastňovací pád.

Zde vidíme tři způsoby tvoření Possessive Case:

 • Singular – přidáváme apostrof a s(‚s) k jednotnému tvaru: cat –> cat‚s;
 • Plural – přidáváme apostrof (‚) k pravidelným množným tvarům: cats –> cats‚;
 • Irregular Plural – přidáváme apostrof a s (‚s) k nepravidelným množným tvarům: people –> people‚s.
 • Singular:
  • This is my sister‚s room (one sister).
  • You can find my friend‚s number here (one friend).
 • Plural:
  • This is my sisters‘ room (two sisters or more).
  • You can find my friends‘ numbers here (two friends or more).
 • Irregular plural:
  • These children‚s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‚s phone numbers (two women or more).

Possessive Case se používá, když mluvíme o něčem, co patří nějaké osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

Possessive Case se používá, když mluvíme o něčem, co patří nějaké osobě či zvířeti.

Pro grafické znázornění přidáváme apostrof a (-‚s) k jednotným tvarům, apostrof (‚) k pravidelným množným tvarům a apostrof s s(-s‘) k nepravidelným množným tvarům.

Například:
— „The cat‚s ball is on the sofa.“ = Cat je jednotné podstatné jméno, takže přidáváme (-‚s) (The ball belongs to one cat).
— „The cats ball is on the sofa.“ = Cats je množné podstatné jméno, takže přidáváme (‚) (The ball belongs to more than one cat).
— „The children‚s ball is on the sofa.“ = Children je neurčité množné podstatné jméno, takže přidáváme (-‚s).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book