Unit 5.1

Přivlastňovací pád


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přivlastňovací pád [possessive case] používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti. Můžeme jej dokonce použít ke znázornění náležitosti jedné věci k druhé.

Form

Přivlasťnovací pád se tvoří třemi způsoby:

  • Ve tvaru jednotného čísla přidáváme apostrof a s (’s) k podstatnému jménu v jednotném čísle: catcats;
  • Ve tvaru množného čísla přidáváme apostrof () k podstatným jménům s pravidelným množným číslem: catscats;
  • Ve tvaru nepravidelného množného čísla přidáváme apostrof a s (s) k podstatným jménům s nepravidelným množným číslem: peoplepeoples.

Example

Jednotné číslo:

  • This is my sister’s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Množné číslo:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Nepravidelné množné číslo:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Přivlastňovací pád používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti, ale rovněž jej můžeme použít pro vyjádření vztahů a fyzických charakteristik podmětu.

Summary

Přivlastňovací pád [possessive case] používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti, a také o vztazích a fyzických charakteristikách podmětu.

Například:
— Podstatná jména v jednotném čísle, přidáváme (-’s): „The cats ball is on the sofa.“ = Míč patří jedné kočce.
— Podstatná jména v množném čísle, přidáváme (): „The catsball is on the sofa.“ = Míč patří více než jedné kočce.
— Podstatná jména s nepravidelným množným číslem, přidáváme (-’s): „The childrens ball is on the sofa.“ = Children je nepravidelné množné číslo.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License