Unit 5.1

Přivlastňovací pád


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Přivlastňovací pád [possessive case] používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti. Můžeme jej dokonce použít ke znázornění náležitosti jedné věci k druhé.

Form

Přivlasťnovací pád se tvoří třemi způsoby:

  • Ve tvaru jednotného čísla přidáváme apostrof a s (’s) k podstatnému jménu v jednotném čísle: catcats;
  • Ve tvaru množného čísla přidáváme apostrof () k podstatným jménům s pravidelným množným číslem: catscats;
  • Ve tvaru nepravidelného množného čísla přidáváme apostrof a s (s) k podstatným jménům s nepravidelným množným číslem: peoplepeoples.

Example

Jednotné číslo:

  • This is my sister’s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Množné číslo:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Nepravidelné množné číslo:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Přivlastňovací pád používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti, ale rovněž jej můžeme použít pro vyjádření vztahů a fyzických charakteristik podmětu.

Summary

Přivlastňovací pád [possessive case] používáme, když mluvíme o věcech, které patří určité osobě či zvířeti, a také o vztazích a fyzických charakteristikách podmětu.

Například:
— Podstatná jména v jednotném čísle, přidáváme (-’s): „The cats ball is on the sofa.“ = Míč patří jedné kočce.
— Podstatná jména v množném čísle, přidáváme (): „The catsball is on the sofa.“ = Míč patří více než jedné kočce.
— Podstatná jména s nepravidelným množným číslem, přidáváme (-’s): „The childrens ball is on the sofa.“ = Children je nepravidelné množné číslo.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License