Unit 1.2

Přítomný čas prostý v záporném tvaru

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí stále.

Použitím tohoto času v záporném tvaru [negative form] popíráme něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does;
 • Sloveso: základní tvar slovesa je stejný (beze změn);
 • Nepravidelné sloveso to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

 

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Fakta
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Neformální vyprávění
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Instrukce
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situace
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Plánovaná budoucnost
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Sliby…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Rozvrhy a řády
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Přítomný čas prostý v záporném tvaru používáme, když popíráme:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentáře);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v záporném tvaru [negative form] používáme, když popíráme situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje do not a základní tvar slovesa. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.

Například:
— „I don’t work on important projects.“ = Věta je v přítomném čase prostém v záporném tvaru, takže použijeme do not, po kterém následuje základní tvar slovesa to work (do not work).
— „She doesn’t work on important projects.“ = Podmětem je she, takže použijeme does not, po kterém následuje základní tvar slovesa to work (does not work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tím pádem se neřídí obecnými pravidly pro vytváření záporného tvaru, pouze se za něj staví not.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book