Present Simple Negative

Tenses

Present Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se pravidelně opakují, nebo trvají.

Vyjádřeno v Záporném tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

EXTRA: Present Simple = Přítomný Čas Prostý.

Záporný tvar slovesa to travel má následující formu*:
Subject + do/does + not + verb („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

*Výjimka: sloveso „to be“.

Třetí osobu jednotného čísla tvoří: Třetí osoba jednotného čísla slovesa to do (=does) + not + základní tvar slovesa, které časujeme ( v tomto případě „to travel“).

 1. Plánovaná budoucnost
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Rozvrhy a řády
  • The train doesn’t leave at 7 o‘ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Zvyky/rutiny
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Fakta
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Trvalé stavy
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Sliby atd.
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Dávání směru a instrukcí
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy.
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Neformální vyprávění
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Pomocí Přítomného času prostého tvoříme zápornou větu/odpověď či vyjadřujeme odmítnutí:

 1. Plánovanou budoucnost (naplánované události s přesným časem);
 2. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti opakuje);
 4. Fakta (věci, které jsou obecně dané);
 5. Trvalé stavy (něco, co se již nějakou dobu děje a bude se dít i v budoucnosti);
 6. Sliby;
 7. Instrukce (příkazy);
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy (e.g. komentování);
 9. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh).

Present Simple používáme, když mluvíme o událostech, které se pravidelně, opakovaně či trvale dějí. Užitím jeho Záporného tvaru popíráme něco ohledně podmětu.

Present Simple v jeho Negative form má následující formu:
Subject + do/does + not + verb + … (e.g. He does not work on Tuesdays.) („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Například:
— „I don’t work on Tuesdays.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o opakující se situaci.
— „I don’t live in a small flat.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o trvalé situaci.
— „The train doesn’t leave at 6.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o jízdním řádu.
— „The water doesn’t boil at 90 degrees Celsius“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o obecném faktu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book