Unit 1.2

Přítomný čas prostý v záporném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí stále.

Použitím tohoto času v záporném tvaru [negative form] popíráme něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: ve třetí osobě jednotného čísla se do mění na does;
 • Sloveso: základní tvar slovesa je stejný (beze změn);
 • Nepravidelné sloveso to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

 

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Fakta
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Neformální vyprávění
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Instrukce
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situace
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Plánovaná budoucnost
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Sliby…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Rozvrhy a řády
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Přítomný čas prostý v záporném tvaru používáme, když popíráme:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentáře);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v záporném tvaru [negative form] používáme, když popíráme situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje do not a základní tvar slovesa. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.

Například:
— „I don’t work on important projects.“ = Věta je v přítomném čase prostém v záporném tvaru, takže použijeme do not, po kterém následuje základní tvar slovesa to work (do not work).
— „She doesn’t work on important projects.“ = Podmětem je she, takže použijeme does not, po kterém následuje základní tvar slovesa to work (does not work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tím pádem se neřídí obecnými pravidly pro vytváření záporného tvaru, pouze se za něj staví not.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License