Past Simple of Irregular Verbs

Tenses

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti.

Mnoho běžných sloves má Irregular Past Forms.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas Prostý; Irregular Past Forms = Nepravidelnou Formu Minulého Času.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Irregular verbs:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Neexistuje pravidlo, které by popisovalo tvoření nepravidelných tvarů minulého času. Irregular verbs se v minulém čase užívají stejně jako slovesa pravidelná, nicméně mají rozdílné minulé tvary, které se musíme naučit nazpaměť.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Mnoho běžných sloves má Irregular Past Forms.

Například:
— „I wrote a letter to my favourite writer.“ – „I writed a letter to my favourite writer. = Sloveso write se v této větě mění na wrote jelikož je to Irregular sloveso.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book