Unit 6.2

Nepravidelná slovesa v minulém čase prostém


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny.

Mnoho běžných sloves má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Form

Neexistuje pravidlo popisující tvoření nepravidelných tvarů minulého času prostého, tato slovesa a jejich tvary minulého času se zkrátka musíme naučit nazpaměť.

Toto jsou nejčastěji používaná nepravidelná slovesa:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
leave left
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Nepravidelné minulé tvary používáme stejně jako ty pravidelné, ale tvoříme je jiným způsobem.

Summary

Mnoho sloves má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Ta nejčastěji používaná jsou: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Například:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Sloveso leave se mění na left, protože je to nepravidelné sloveso.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License