Unit 6.2

Nepravidelná slovesa v minulém čase prostém

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny.

Mnoho běžných sloves má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Form

Neexistuje pravidlo popisující tvoření nepravidelných tvarů minulého času prostého, tato slovesa a jejich tvary minulého času se zkrátka musíme naučit nazpaměť.

Toto jsou nejčastěji používaná nepravidelná slovesa:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
leaveleft
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Nepravidelné minulé tvary používáme stejně jako ty pravidelné, ale tvoříme je jiným způsobem.

Summary

Mnoho sloves má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Ta nejčastěji používaná jsou: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Například:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Sloveso leave se mění na left, protože je to nepravidelné sloveso.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book