Unit 6.2

Past Simple of Irregular Verbs

Tenses

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti.

Mnoho běžných sloves má Irregular Past Forms.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas Prostý; Irregular Past Forms = Nepravidelnou Formu Minulého Času.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Irregular verbs:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Neexistuje pravidlo, které by popisovalo tvoření nepravidelných tvarů minulého času. Irregular verbs se v minulém čase užívají stejně jako slovesa pravidelná, nicméně mají rozdílné minulé tvary, které se musíme naučit nazpaměť.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Mnoho běžných sloves má Irregular Past Forms.

Například:
— „I wrote a letter to my favourite writer.“ – „I writed a letter to my favourite writer. = Sloveso write se v této větě mění na wrote jelikož je to Irregular sloveso.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book