A Rendhagyó Igék Egyszerű Múltja

Tenses

Az egyszerű múlt [past simple] egy olyan igeidő, amelyet olyan helyzetek, események és cselekvések kifejezésére használunk, amelyek a múltban történtek és be is fejeződtek.

Sok gyakran használt igének van rendhagyó múlt idejű alakja [irregular past form].

Nincs szabály az egyszerű múlt idejű rendhagyó alakok képzésére vonatkozóan.
A leggyakrabban használt rendhagyó alakok a következők:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

A rendhagyó egyszerű múlt időt ugyanúgy használjuk, mint a szabályosat, de máshogy képezzük.

Sok igének van rendhagyó egyszerű múlt idejű [irregular past simple form] alakja.

A leggyakrabban használtak a következők: becomebecame, dodid, gowent, havehad, readread, seesaw

Például:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” =A leave igét left-re változtatjuk, mert rendhagyó ige.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a rendhagyó igék egyszerű múltjának használatát kontextusba helyezve.

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book