Egyszerű Jelen Idő Kijelentő Mód

Introduction

Az egyszerű jelent [present simple] olyan állandó helyzetek vagy események kifejezésére használjuk, amelyek rendszeresen ismétlődnek vagy mindig megtörténnek.

Amikor állító módban van, megerősít valamit az alanyal kapcsolatban.

Form

Az egyszerű jelennek állító módban a következő alakjai vannak:
Subject + verb + …

 • Egyes szám harmadik személyben egy -s-t teszünk az igéhez. Kivételek:
  • A -ch, -s, -sh, -x, -z végű igékhez -es-t teszünk (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • A mássalhangzóra végződő és a mássalhangzó után -y-t tartalmazó igék esetében az -y-t -i-re változtatjuk, és -es-t teszünk hozzá (cry ⇒ cries);
  • A rendhagyó igék, mint például a do, go, be és a have, semmilyen szabályt nem követnek: dodoes, gogoes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Tervezett jövő
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Menetrend
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Szokás/Rutin
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Tények
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Állandó helyzetek
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Ígéretek…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Útbaigazítás, utasítás
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Befejezett cselekvések, amelyek a beszéd pillanatában történnek
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Informális elbeszélés
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Az egyszerű jelent állító módban a következők megerősítésére használjuk:

 1. Tervezett jövő (tervezett események, pontosan megadott dátumokkal);
 2. Menetrend (tervezett események, pontosan megadott dátumokkal);
 3. Szokás/Rutin (valami, ami folyamatosan ismétlődik a jelenben);
 4. Tények (dolgok, amelyek általánosságban igazak, ki vannak jelentve);
 5. Állandó helyzetek (amelyek egy ideje már megtörténnek, és a jövőben is meg fognak történni);
 6. Ígéretek;
 7. Utasítások;
 8. Befejezett cselekvések, amelyek a beszéd pillanatában történnek (megjegyzések);
 9. Informális elbeszélés (amikor elmondunk egy történetet).

Summary

Az egyszerű jelen időt állító módban olyan helyzetek leírására használjuk, amelyek rendszeresen ismétlődnek vagy mindig megtörténnek.

A szerkezete a következő:
Subject + verb + … (-s egyes szám harmadik személyben)

Például:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

Van néhány kivétel az egyes szám harmadik személy kifejezésénél, az ige végződésétől függően.

Például:
-ch, -s, -sh, -x, -z végződések esetén: “Catch” ⇒ “Catches” = -es-t teszünk hozzá.
Mássalhangzó + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Az -y-t to -i-re változtatjuk, és -es-t teszünk hozzá.
— Rendhagyó igék: dodoes, gogoes, beis, havehas

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű jelen állító módú használatát kontextusba helyezve.

More exercises

License