Unit 1.2

Болымды осы шақ

Contributors

Introduction

Болымды осы шақ[Present simple] осы сәттегі жағдайларды немесе күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді білдіреді.

Болымды формада етістік іс-әрекеттерді сипаттайды.

Form

Болымды осы шақ етістіктің негізгі формасын қолданып,мынадай структураға ие болады:
Subject + verb + …

 • Үшінші жақтың жекеше түрінде тек қана болымды сөйлемде негізгі етістікке – s  жұрнағы жалғанады.
 • Ерекшелік:
  •  -ch, -s, -sh, -x, -z: жұрнағы бар етістіктерге -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes) қосылады ;
  •  -y дауыстысына бітетін етістіктер, -y әріпән -i ға ауыстырады және -es (cry ⇒ cries) қосады;
  • do, go, be жәнн have сияқты бұрыс етістіктер ешқандай ережеге бағынбайды: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Present simple affirmative
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Сөйлеп тұрған сәттен кейінгі жасалған іс-әрекет
  • The taxi driver disappears.
 2. Деректер
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Күнделікті әдетіміз
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Бейресми жай сөйлем
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Нұсқаулықтар
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Тұрақты жағдай
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Жоспарланған болашақ
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Уәделер…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Кестелер
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Present simple сұраулы формада төмендегі пункттарды сипаттауға қолданылады:

 1. Сөйлеп тұрған сәттен кейінгі жасалған іс-әрекет (пікірлер);
 2. Деректер(шындыққа жанасатын заттар);
 3. Күнделікті әдеттер (осы шақта күнде қайталанатын әрекеттер);
 4. Бейресми жай сөйлем (әңгіме айтқанда).
 5. Нұсқаулықтар (бұйрықтар);
 6. Permanent situations (жақында болған және болашақта созылатын);
 7. Жоспарланған болашақ (нақты уақытпен жоспарланған);
 8. Үәделер;
 9. Кесте (нақты уақытпен жоспарланған).

Summary

Болымды осы шақ осы сәттегі жағдайларды немесе күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді білдіреді.

Болымды формада етістіктің негізгі формасын қолданамыз.Үшінші жақтың жекеше түрінде тек қана болымды сөйлемде негізгі етістікке – s  жұрнағы жалғанады.

Мысалы:
— “I work on important projects.” = Сөйлем болымды осы шақта,сондықтан негізгі to work етістігін қолданамыз (work).
— “She works on important projects.” = Үшінші жақта тұрғасын,етістікке -s қосылады (works).

Үшінші жекеше жаққа және етістіктің жалғауына байланысты ерекшеліктер бар.

Мысалы:
—  -ch, -s, -sh, -x, -z жұрнақтарына, -es қосылады: “Catch” ⇒ “Catches“.
-y дауыстысына бітетін етістіктер, -y әріпән -i ға ауыстырады және -es  қосады;”Try” ⇒ “Tries“.

— Болымсыз етістіктермен: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License