Unit 3.2

There is және There are

Contributors

Introduction

There is/are бір затты растау немесе жоққа шығару үшін,оның бар жоғын тексеру үшін қолданылады.

Form

There is/are үш формада қолданылады:

Affirmative

Жекеше зат есім: There is + singular noun/uncountable noun + …
Көпше зат есім: There are + plural noun + …

Negative

Жекеше зат есім : There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Көпше зат есім: There are + not + plural noun + …

Қысқартылған негативті формалары: there isn’t/aren’t

Кейбір бірдей негативті сөйлемшелер:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Interrogative

Жекеше зат есім: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Көпше зат есім: Are there + plural noun + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

There is/are бір затты растау немесе жоққа шығару үшін,оның бар жоғын тексеру үшін қолданылады.

Summary

There is (жекеше) and there are (көпше)  бір затты (affirmative) немесе жоққа шығару (negative),оның бар жоғын (interrogative) үшін қолданылады.

Мысалы:
— Affirmative: “There is a white plate.” / “There are white plates.”
— Negative: “There isn’t a white plate.” / “There aren’t white plates.”
— Interrogative: “Is there a white plate? / “Are there white plates?

Көп кездесетін негативті формалар  there is no және there are no.

Мысалы:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

ЕСКЕРТУ:  There are not any тағы бір кездесетін негативті форма.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License