Unit 3.2

There is ir There are

Verbs

There is/are yra išsireiškimai vartojami sakiniuose, kuriuose norima patvirtinti, paneigti ar patikrinti, kad kažkas egzistuoja.

There is/are turi subjektą po veiksmažodžio ir paprastai juos rasite trijose formose:

Teigiama

Vienaskaitos daiktavardžiai: There is + singular noun/uncountable noun + …
Daugiskaitos daiktavardžiai: There are + plural noun + …

Neigiama

Vienaskaitos daiktavardžiai: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Daugiskaitos daiktavardžiai: There are + not + plural noun + …

Neigiamos formos trumpiniai: there isn’t/aren’t (tokie patys kaip ir to be).

Dažniausi neigiamos formos išsireiškimai yra there are no/there aren’t ar there are not any/there aren’t any.

Klausiamoji

Vienaskaitos daiktavardžiai: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Daugiskaitos daikatavardžiai: Are there + plural noun + …?

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

There is/are yra išsireiškimai vartojami sakiniuose, kuriuose norima patvirtinti, paneigti ar patikrinti, kad kažkas egzistuoja.

There is/are yra vartojami, kai norime patvirtinti (teigiama forma), paneigti (neigiama forma) ar patikrinti (klausiamoji forma), jog kažkas egzistuoja.

 • Vienaskaita: there is
 • Daugiskaita: there are

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „There is a plate on the table.“ / „There are plates on the table.“
— Neigiama: „There isn’t a plate on the table.“ / „There aren’t plates on the table.“
— Klausiamoji: „Is there a plate on the table?“ / „Are there plates on the table?“

Dažniausios neigiamos formos yra there is no/there are no.

Pavyzdžiui:
— „There is no plate on the table.“ / „There are no plates on the table.“

NOTE: Dar viena dažnai vartojama neigiama forma yra there are not any.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book