Unit 7.2


Prielinksninės Frazės

Prepositional Phrase

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] yra prielinksnių ir kitų sakinio elementų kombinacija (daiktavardžių, vietovardžių, gerundijaus…).

Prielinksninė frazė susideda iš prielinksnio ir kito sakinio elemento (daiktavardžio, įvardžio, gerundijaus…)

Prielinksninės frazės laikosi šių struktūrų:

 • Prielinksnis + daiktavardis: at, under and on.
 • Prielinksnis + įvardis: with, to and from.
 • Prielinksnis + gerundijus: without, after and before.
 • Prielinksnis + daiktavardis
  • She works at home.
  • The homeless man sleeps under the bridge.
  • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • Prielinksnis + įvardis
  • You can come to Paris with me.
  • I am telling this to everybody.
  • I received a letter from him.
 • Prielinksnis + gerundijus
  • He left the house without listening to his mom.
  • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Sakinyje prielinksninė frazė yra vartojama keliais skirtingais būdais.

 • Kaip būdvardis (atsako į klausimą Which one?);
 • Kaip laiko ar vietos prieveiksmis (atsako į tokius klausimus kaip How? When? ar Where?);
 • Kaip daiktavardinė frazė;
 • Su dvigubo objekto veiksmažodžiais.

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] susideda iš prielinksnio ir kito sakinio elemento (daiktavardžio, įvardžio, gerundijaus…)

Pavyzdžiui:

— Prielinksnis + daiktavardis: „I never arrive on time.“
— Prielinksnis + įvardis: „She took an interesting book with her.“
— Prielinsnis + gerundijus: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book