Unit 7.2Prielinksninės Frazės

Prepositional Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] yra prielinksnių derinimas su kitomis kalbos dalimis, tokiomis kaip daiktavardžiai, įvardžiai, gerundijus ir t.t.

Form

Prielinksninė frazė susideda iš prielinksnio ir kitos kalbos dalies (daiktavardžio, įvardžio, gerundijaus…).

Prielinksninės frazės sudaromos laikantis šių struktūrų:

 • Prielinksnis + daiktavardis: at, under ir on.
 • Prielinksnis + įvardis: from, to ir with.
 • Prielinksnis + gerundijus: after, before ir without.

Example

Prielinksnis + daiktavardis

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Prielinksnis + įvardis

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Prielinksnis + gerundijus

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Prielinksnines frazes naudojamos keliais skirtingais būdais:

 • Kaip būdvardis (atsako į klausimą Which one?);
 • Kaip laiko ar vietos prieveiksmis (atsako į tokius klausimus kaip How? When? ar Where?);
 • Kaip daiktavardinė frazė;
 • Su dvigubo objekto veiksmažodžiais.

Summary

Prielinksninės frazės [prepositional phrases] yra prielinksnių derinimas su kitomis kalbos dalimis. Jas naudojame kaip būdvardį, laiko ar vietos prieveiksmį, daiktavardinę frazę ar kartu su dvigubo objekto veiksmažodžiais.

Pavyzdžiui:

Prielinksniai su daiktavardžiais: „I never arrive on time.“
Prielinksniai su įvardžiais: „She took an interesting book with her.“
Prielinksniai su gerundijumi: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book