Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Veiksmažodinė frazė would like yra naudojama siekiant mandagiau pateikti pasiūlymus ir išreikšti prašymus.

Form

Would yra pagalbinis žodis, kuris naudojamas kartu su veiksmažodžiu like (would like) suformuoja mandagų prašymą ar pasiūlymą. Jo struktūra visuomet išlieka tokia pati net ir vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Paprastai ši veiksmažodinė frazė turi tris formas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Teigiama forma

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Neigiama forma

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Klausiamoji forma

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Veiksmažodinę frazę would like naudojame vietoje veiksmažodžio want, norėdami mandagiau išreikšti pasiūlymą ar pateikti prašymą.

Summary

Naudojame would like norėdami mandagiau išreikšti prašymus ar pasiūlymus, vietoje veiksmažodžio want.

Paprastai šis veiksmažodinė struktūra turi tris formas:

 • Teigiama forma [affirmative form]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would like ir veiksmažodžio bendratis arba daiktavardis.
 • Neigiama forma [negative form]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would not like ir veiksmažodžio bendratis arba daiktavardis.
 • Klausiamoji forma [interrogative form]: sakinį pradedame would, kurį seka veiksnys, veiksmažodis like ir veiksmažodžio bendratis arba daiktavardis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
— Teigiama f.: „I would like a cup of tea.“
— Neigiama f.: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Klausiamoji f.: „Would you like a cup of tea?

PASTABA: Veiksmažodis like turi visiškai kitokią reikšmę nei struktūra would like: like išreiškia pasimėgavimą kažkuo ar kažką atliekant.

Pavyzdžiui:
— “would like to do some sport.“ = Would like struktūra išreiškia subjekto/veiksnio norą sportuoti.
♦ “like sport.“ = Veiksmažodis like nusako, jog subjektui/veiksniui patinka sportuoti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book