1-6 temos pakartojimas

7-11 temos pakartojimas

Asmeniniai Įvardžiai (papildomasis linksnis)

Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)

Aukščiausiojo laipsnio būdvardžai ir prieveiksmiai

Aukštesniojo ir Aukščiausiojo laipsnio netaisyklingi būdvardžiai bei prieveiksmiai

Aukštesniojo laipsnio būdvardžai ir prieveiksmiai

Be going to

Bendratis

Can: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis gebėjimą

Daiktavardžiai, turintys dvi gimines

Daiktavardžių Daugiskaitos daryba

Daiktavardžių Giminė

Daiktavardžių Moteriškosios giminės daryba

Dažnio Prieveiksmiai

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Klausiamoji Forma

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Neigiama Forma

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Teigiama Forma

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Klausiamoji Forma

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Neigiama Forma

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Teigiama Forma

Gerundijus (-ing forma)

Have and Have got Klausiamoji Forma

Have ir Have got Neigiama Forma

Have ir Have got Teigiama Forma

How Many ir How Much

Jungtukai: And, But, Because, When

Kelintiniai skaitvardžiai

Kiekiniai Skaitvardžiai

Kiekybiniai Determinantai

Liepiamoji nuosaka

Like

Like, Love, Hate

Netaisyklingi Daugiskaitos Daiktavardžiai

Nežymimieji Artikeliai

Pagrindiniai Prielinksniai

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Klausiamoji Forma

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Neigiama Forma

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Netaisyklingi veiksmažodžiai

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Teigiama Forma

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) To Be forma

Parodomieji Būdvardžiai

Parodomieji Įvardžiai

Prielinksninės Frazės

Prieveiksmių Laipsniavimas

Santykiniai Įvardžiai

Savybiniai Būdvardžiai

Savybiniai Įvardžiai

Savybinis Linksnis

Skaičiuotiniai ir Neskaičiuotiniai Daiktavardžiai

Sudurtiniai Daiktavardžiai

There is ir There are

To be Klausiamoji Forma

To be Neigiama Forma

To be Teigiama Forma

To have: Dažniausiai naudojami išsireiškimai

Uždari Klausimai

Wh- Klausimai

Would Like

Would: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis gebėjimą

Žymimieji Artikeliai