Aditz irregularren iragan sinplea

Advertising

Introduction

Iragan sinplea iraganean gertatu eta amaitutako egoerez hitz egiteko erabiltzen den aditz forma da.

Aditz komun askok iragan sinple forma irregularra daukate.

Form

Ez dago araurik iragan sinplearen irregular forma lortzeko, aditz hauek eta haien iragan formak buruz ikasi beharko ditugu.

Gehien erabiltzen diren aditz irregularrak ondorengoak dira:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
leave left
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Iragan sinple irregularra erregularraren modu berean ereabiltzen ditugu, baina beste era batean sortzen dira.

Summary

Aditz komun askok iragan sinple forma irregularra daukate.

Gehien erabiltzen direnak hurrengoak dira: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Adibidez:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = leave aditza aldatu egiten da left-era, aditz irregularra delako.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License