Iragan sinplea baiezkoa

Advertising

Introduction

Iragan sinplea iraganean gertatutako egoera, gertaera eta ekintzez hitz egiteko erabiltzen dira.

Baiezko forman, aditzak subjektuari buruz zerbait baiezten du.

Form

Aditz erregularren iragan sinplea, baiezko forman hurrengo egitura dauka:

Regular

Subject + Verb (Past tense) + …

 • -ed gehitzen dugu aditzaren amaierana:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Exceptions

Iragan sinplean baiezko formaren salbuespenak hurrengoak dira:

 • -e atzizkidun aditzetan: -d bakarrik gehitu:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • -y atzizkidun gehi kontsonante aditzetan: -y aldatu -i atzizkira eta -ed gehitu:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Kontsonantez amaitutako aditzetan (w, y salbu) bokal tonikoarekin ondoren: kontsonantea bikoizten da eta -ed gehitu:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regular

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Exceptions

Oinarriko forma -e-rekin

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Kontsonantea + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Bokal tonikoa + kontsonante atzizkia

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Iragan sinplea, baiezko forman, hurrengoa baiezteko erabiltzen dugu:

 1. Ekintzak, egoerak eta gertaerak iraganean gertatu eta amaitu direnak;
 2. Gertaera errepikatuak eta iraganean gertatutako ohiturak;
 3. Iraganeko gertaerak eta hurrengo espresioekin: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Iragan sinplea, baiezko forman egoera bat baiezteko eta gertaera bat gertatu eta amaitu dela edo iraganean errepikatu zela adierazteko erabiltzen dugu. Espresio batzuekin ere erabiltzen dugu. Iragan sinplearen aditz forma -ed aditzaren amaieran gehituz eratzen da.

Iragan sinplea baiezko forman erabiltzen dugunean subjektuarekin hasten gara eta aditza bere iragan forman jartzen dugu ondoren.

Adibidez:
— “They worked on an important project yesterday.” = Esaldia baiezko iragan sinplean dago, beraz, -ed gehitzen dugu work aditzaren amaieran(worked).

Aditz regularren iragan sinplearen forma era ezberdinetan sortzen da aditzaren oinarrizko formaren arabera.

Adibidez:
-e atzizkiarekin -d bakarrik gehitzen dugu: “I dance.” ⇒ “I danced.”
-y atzizkiarekin y aldatzen dugu i-ra eta -ed gehitu:I try.” ⇒ “I tried.”
Bokal tonikodun atzizkiekin + kontsonantea (-w eta -y salbu),  kontsonantea bikoizten dugu eta -ed gehitu: “I plan.” ⇒ “I planned.”

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License