Unit 6.1

Past simple v trdilni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, dogodkov in dejanj, ki so se zgodila v preteklosti.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje nekaj o osebku.

Form

Past simple pravilnih glagolov v trdilni obliki ima strukturo:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regular

Preteklik glagola: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Exceptions

 • Glagoli s pripono -y, pred katero stoji soglasnik: -y spremenimo v -i in dodamo -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Glagoli s pripono -e: dodamo le -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Glagoli s soglasniško pripono (razen: w, y), pred katero stoji naglašeni samoglasnik: podvojimo soglasnik in dodamo -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regular

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Exceptions

Soglasnik + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Osnovna oblika s pripono -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Naglašeni samoglasnik +  soglasniška pripona

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Past simple uporabljamo v trdilni obliki, ko opisujemo:

 • Dejanja, situacije in dogodke, ki so se zgodili in končali v preteklosti;
 • Ponavljajoče se dogodke in navade iz preteklosti;
 • Pretekle dogodke, in ko uporabljamo časovne izraze, kot so: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Enostavni preteklik [past simple] v trdilni obliki uporabljamo za opisovanje situacij, ki so se zgodile v preteklosti in so zdaj zaključene.

Struktura pravilnih glagolov:
Subject + Verb (Past tense) + …

Na primer:
— “They worked on an important project yesterday.” = Dodamo -ed.

Past simple pravilnih glagolov se tvori na različne načine, odvisno od osnovne oblike uporabljenega glagola.

Na primer:
— Pripona -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = y spremenimo v i in dodamo -ed.
— Pripona  -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Samo dodamo -d.
— Pripona z naglašenim samoglasnikom + soglasnikom (razen -w and -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Podvojimo soglasnik in dodamo -ed.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License