Unit 6.1

Past simple v trdilni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, dogodkov in dejanj, ki so se zgodila v preteklosti.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje nekaj o osebku.

Form

Past simple pravilnih glagolov v trdilni obliki ima strukturo:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regular

Preteklik glagola: verb + -ed.

SubjectVerb (past tense)
Iworked
Youworked
Heworked
Sheworked
Itworked
Weworked
Youworked
Theyworked

Exceptions

 • Glagoli s pripono -y, pred katero stoji soglasnik: -y spremenimo v -i in dodamo -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
studystudied
crycried
worryworried
 • Glagoli s pripono -e: dodamo le -d.
InfinitiveVerb (past tense)
hopehoped
decidedecided
arrivearrived
 • Glagoli s soglasniško pripono (razen: w, y), pred katero stoji naglašeni samoglasnik: podvojimo soglasnik in dodamo -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
stopstopped
banbanned
traveltravelled

Example

Regular

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Exceptions

Soglasnik + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Osnovna oblika s pripono -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Naglašeni samoglasnik +  soglasniška pripona

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Past simple uporabljamo v trdilni obliki, ko opisujemo:

 • Dejanja, situacije in dogodke, ki so se zgodili in končali v preteklosti;
 • Ponavljajoče se dogodke in navade iz preteklosti;
 • Pretekle dogodke, in ko uporabljamo časovne izraze, kot so: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Enostavni preteklik [past simple] v trdilni obliki uporabljamo za opisovanje situacij, ki so se zgodile v preteklosti in so zdaj zaključene.

Struktura pravilnih glagolov:
Subject + Verb (Past tense) + …

Na primer:
— “They worked on an important project yesterday.” = Dodamo -ed.

Past simple pravilnih glagolov se tvori na različne načine, odvisno od osnovne oblike uporabljenega glagola.

Na primer:
— Pripona -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = y spremenimo v i in dodamo -ed.
— Pripona  -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Samo dodamo -d.
— Pripona z naglašenim samoglasnikom + soglasnikom (razen -w and -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Podvojimo soglasnik in dodamo -ed.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book