Unit 0

Osebni zaimki

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju samostalnika.

Osebni zaimki [subject pronouns] zamenjujejo osebek, ki je oseba ali stvar v stavku.

Form

Osebne zaimke ločujemo glede na število (ednina, množina) in spol (moški, ženski in srednji).

Osebne zaimke uporabljamo pred glagolom v stavku.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (predmet/žival)

Example

 1. Kot osebek glagola
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Namesto osebka in da se izognemo ponavljanju
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Se ne nanaša na prvo osebo ednine.

Use

Osebni zaimki so zaimki, ki jih uporabljamo:

 1. Kot osebek glagola;
 2. Namesto osebka in da se ne bi ponavljali.

Summary

Osebne zaimke [subject pronouns] uporabljamo kot subjekt glagola ali namesto osebka, ki je že bil omenjen, in v izogib ponavljanju. Razlikujemo jih glede na spol in število ter jih postavljamo pred glagol.

Osebni zaimki so naslednji: I, you, he, she, it, we, you, they.

Na primer:
— “I am tall.” = I se nanaša na govorca. 
— “He is tall.” = He se nanaša na točno določeno osebo moškega spola.
— “They are tall.” = They se nanaša na specifično skupino ljudi.

NOTE: Osebnih zaimkov ne moremo uporabljati namesto prve osebe ednine (I).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Osebni zaimki exercises (2).
License