Unit 0

Zaimki w funkcji podmiotu


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtórzenia rzeczownika.

W języku angielskim zaimki w funkcji podmiotu [subject pronouns]zastępują podmiot który jest osobą lub rzeczą.

Form

Wyróżniamy zaimki w funkcji podmiotu odmienne przez liczbę (pojedyncza, mnoga) i rodzaj (męski, żeński, nijaki).

Zaimki w funkcji podmiotu używane są przed czasownikami w zdaniu.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (rzecz/zwierzę)

Example

 1. Podmiot dla orzeczenia
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Aby zastąpić rzeczownik i uniknąć powtórzenia:
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the colour red, it is passionate.
  • Me and Julia come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*nie dotyczy pierwszej osoby liczby pojedynczej.

Use

Zaimki w funkcji podmiotu są używane:

 1. Jako podmiot dla orzeczenia;
 2. Aby zastąpić rzeczownik i uniknąć powtórzenia.

Summary

Zaimki w funkcji podmiotu [subject pronouns] są używane jako podmiot czasownika lub do zastąpienia frazy rzeczownikowej, o której była wcześniej mowa, i unikania powtórzeń. Odmieniają się przez rodzaj i liczbę i są umieszczone przed czasownikami.

Oto one: Iyouhesheitweyou oraz they.

Na przykład:
— “I am tall.” = I odnosi się do nadawcy.
— “He is tall.” = He odwołuje się do jednego konkretnego chłopca.
— “They are tall.” = They odnosi się do konkretnych ludzi.

UWAGA: Jeśli chcesz użyć zaimka w funkcji podmiotu [subject pronouns] jako zamiennika, nie jest to możliwe z pierwszą osobą liczby pojedynczej (I).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License