Unit 0

Zaimki w funkcji podmiotu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtórzenia rzeczownika.

W języku angielskim zaimki w funkcji podmiotu [subject pronouns]zastępują podmiot który jest osobą lub rzeczą.

Form

Wyróżniamy zaimki w funkcji podmiotu odmienne przez liczbę (pojedyncza, mnoga) i rodzaj (męski, żeński, nijaki).

Zaimki w funkcji podmiotu używane są przed czasownikami w zdaniu.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (rzecz/zwierzę)

Example

 1. Podmiot dla orzeczenia
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Aby zastąpić rzeczownik i uniknąć powtórzenia:
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the colour red, it is passionate.
  • Me and Julia come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*nie dotyczy pierwszej osoby liczby pojedynczej.

Use

Zaimki w funkcji podmiotu są używane:

 1. Jako podmiot dla orzeczenia;
 2. Aby zastąpić rzeczownik i uniknąć powtórzenia.

Summary

Zaimki w funkcji podmiotu [subject pronouns] są używane jako podmiot czasownika lub do zastąpienia frazy rzeczownikowej, o której była wcześniej mowa, i unikania powtórzeń. Odmieniają się przez rodzaj i liczbę i są umieszczone przed czasownikami.

Oto one: Iyouhesheitweyou oraz they.

Na przykład:
— “I am tall.” = I odnosi się do nadawcy.
— “He is tall.” = He odwołuje się do jednego konkretnego chłopca.
— “They are tall.” = They odnosi się do konkretnych ludzi.

UWAGA: Jeśli chcesz użyć zaimka w funkcji podmiotu [subject pronouns] jako zamiennika, nie jest to możliwe z pierwszą osobą liczby pojedynczej (I).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License