Unit 1.2

Present Simple pytania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie pytającej czasownik służy do zadawania pytań.

Form

Czas present simple w formie pytającej ma następującą strukturę:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się do na does;
 • Czasownik: podstawowa forma czasownika jest taka sama (bez zmian);
 • Nieregularny czasownik to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

 

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2. Rozkłady
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4. Fakty
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Permanentne sytuacje
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Obietnice etc.
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Nieformalna narracja
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

Present simple w pytaniach służy do zadawania pytań na temat:

 1. Planowanej przyszłości (zaplanowane wydarzenia z dokładną datą);
 2. Rozkładów (zaplanowane wydarzenia z dokładnym czasem);
 3. Nawyków/ zwyczajów (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktów (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacji (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnic;
 7. Instrukcji (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalnych narracji (opowiadanie).

Summary

Present simple w formie pytającej służy pytaniu o sytuacje regularne, powtarzane, lub zawsze mające miejsce.

Struktura:
Do/does + subject + verb + …? (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „Do you work on important projects?” =
— „Does she work on important projects?” =

UWAGA: Czasownik to be jest nieregularny, co oznacza że nie podlega zasadzie tworzenia przeczeń wspólnej dla większości czasowników. Aby utworzyć pytanie stawiamy go na początku zdania.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License