Unit 1.2

Present Simple pytania

Introduction

Present simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie pytającej czasownik służy do zadawania pytań.

Form

Czas present simple w formie pytającej ma następującą strukturę:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się do na does;
 • Czasownik: podstawowa forma czasownika jest taka sama (bez zmian);
 • Nieregularny czasownik to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

 

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2. Rozkłady
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4. Fakty
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Permanentne sytuacje
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Obietnice etc.
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Nieformalna narracja
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

Present simple w pytaniach służy do zadawania pytań na temat:

 1. Planowanej przyszłości (zaplanowane wydarzenia z dokładną datą);
 2. Rozkładów (zaplanowane wydarzenia z dokładnym czasem);
 3. Nawyków/ zwyczajów (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktów (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacji (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnic;
 7. Instrukcji (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalnych narracji (opowiadanie).

Summary

Present simple w formie pytającej służy pytaniu o sytuacje regularne, powtarzane, lub zawsze mające miejsce.

Struktura:
Do/does + subject + verb + …? (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „Do you work on important projects?” =
— „Does she work on important projects?” =

UWAGA: Czasownik to be jest nieregularny, co oznacza że nie podlega zasadzie tworzenia przeczeń wspólnej dla większości czasowników. Aby utworzyć pytanie stawiamy go na początku zdania.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License