Unit 9.1

Przymiotniki dzierżawcze

Introduction

Przymiotnik [adjective] jest określnikiem, który może być umieszczony w dwóch różnych miejscach w zdaniu aby zmienić lub opisać osobę bądź rzecz.

Przymiotnik dzierżawczy [possessive adjective] wyraża, że coś do kogoś należy.

Form

Przymiotniki dzierżawcze są używane razem z rzeczownikami.Są odmienne przez liczbę oraz rodzaj. Przed przymiotnikami dzierżawczymi nie używamy przedimków ani innych określników.

Przymiotniki dzierżawcze to:

Subject Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Używamy przymiotników dzierżawczych by wyrazić, że coś do kogoś należy (osoba lub zwierzę)

UWAGA: Przymiotniki dzierżawcze są w rzeczywistości określnikami, ale w słownikach oraz podręcznikach do gramatyki nazywa się je przymiotnikami.

Summary

Przymiotniki dzierżawcze wyrażają to, że coś należy do osoby lub zwierzęcia. Odmieniają się przez liczbę oraz rodzaj.

Oto one: my, your, his, her, its, our, your, their.

Na przykład:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisują inny element w zdaniu (są to przymiotniki dzierżawcze).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zastępuje inną cześć mowy w zdaniu (jest to zaimek dzierżawczy).

UWAGA: Nie używamy określników przed przymiotnikami dzierżawszymi, ponieważ same w sobie są rodzajem określnika.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License