Unit 9.1

Przymiotniki dzierżawcze


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przymiotnik [adjective] jest określnikiem, który może być umieszczony w dwóch różnych miejscach w zdaniu aby zmienić lub opisać osobę bądź rzecz.

Przymiotnik dzierżawczy [possessive adjective] wyraża, że coś do kogoś należy.

Form

Przymiotniki dzierżawcze są używane razem z rzeczownikami.Są odmienne przez liczbę oraz rodzaj. Przed przymiotnikami dzierżawczymi nie używamy przedimków ani innych określników.

Przymiotniki dzierżawcze to:

Subject Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Używamy przymiotników dzierżawczych by wyrazić, że coś do kogoś należy (osoba lub zwierzę)

UWAGA: Przymiotniki dzierżawcze są w rzeczywistości określnikami, ale w słownikach oraz podręcznikach do gramatyki nazywa się je przymiotnikami.

Summary

Przymiotniki dzierżawcze wyrażają to, że coś należy do osoby lub zwierzęcia. Odmieniają się przez liczbę oraz rodzaj.

Oto one: my, your, his, her, its, our, your, their.

Na przykład:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisują inny element w zdaniu (są to przymiotniki dzierżawcze).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zastępuje inną cześć mowy w zdaniu (jest to zaimek dzierżawczy).

UWAGA: Nie używamy określników przed przymiotnikami dzierżawszymi, ponieważ same w sobie są rodzajem określnika.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License