Unit 5.1

Would: czasownik modalny

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czasownik modalny [modal verb]to rodzaj czasownika pomocniczego, który modyfikuje znaczenie innego czasownika lub informuje o szczegółach danej czynności.

Czasownik would to czasownik modalny używany w celu wyrażenia chęci w przeszłości, uprzejmej prośby, preferencji, ochoty oraz zaproszenia.

Form

Czasownik modalny would występuje jako czasownik posiłkowy i ma trzy formy:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + would + verb + …

 • Skrót od would to ‚d.
SubjectwouldVerb
Iwouldwork
Youwouldwork
Hewouldwork
Shewouldwork
Itwouldwork
Wewouldwork
Youwouldwork
Theywouldwork

Przeczenie

Struktura:
Subject + would + not + verb + …

 • Skrót od would not to wouldn’t.
Subjectwould + notVerb
Iwould notwork
Youwould notwork
Hewould notwork
Shewould notwork
Itwould notwork
Wewould notwork
Youwould notwork
Theywould notwork

Przeczenie

Struktura:
Would + subject + verb + …?

WouldSubjectVerbQuestion Mark
WouldIwork?
Wouldyouwork?
Wouldhework?
Wouldshework?
Woulditwork?
Wouldwework?
Wouldyouwork?
Wouldtheywork?

Example

 1. Chęć w przeszłości
  • She would play the piano
  • She wouldn’t play the piano.
  • Would she play the piano?
 2. Uprzejma prośba
  • Would you open the window, please?
 3. Preferencje/pragnienia
  • I would like to have some coffee.
 4. Propozycje oraz zaproszenia
  • Would you come to my party?

Use

Używamy would, by wyrazić:

 1. Chęć w przeszłości; bycie w stanie zrobienia czegoś w przeszłości;
 2. Uprzejme prośby; wyrażanie uprzejmych próśb
 3. Preferencje, pragnienia : to talk about preferencje or pragnienia;
 4. Propozycje oraz zaproszenia: składanie propozycji lub zapraszanie kogoś.

Summary

Czasownik modalny would wyraża chęć w przeszłości, uprzejmą prośbę, preferencje/ pragnienia, propozycje oraz zaproszenia.

Struktury:

 • Twierdzenie: Subject + would + verb + …
 • Przeczenie: Subject + would + not + verb + …
 • Pytanie: Would + subject + verb + …?

Na przykład:
— Twierdzenie: „She would play the piano.”
— Przeczenie: „She wouldn’t play the piano.”
— Pytanie: „Would she play the piano?

UWAGA: Czasownik would jest taki sam we wszystkich osobach.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book