Unit 5.1

Would: czasownik modalny

Introduction

Czasownik modalny [modal verb]to rodzaj czasownika pomocniczego, który modyfikuje znaczenie innego czasownika lub informuje o szczegółach danej czynności.

Czasownik would to czasownik modalny używany w celu wyrażenia chęci w przeszłości, uprzejmej prośby, preferencji, ochoty oraz zaproszenia.

Form

Czasownik modalny would występuje jako czasownik posiłkowy i ma trzy formy:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + would + verb + …

 • Skrót od would to ’d.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

Przeczenie

Struktura:
Subject + would + not + verb + …

 • Skrót od would not to wouldn’t.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Przeczenie

Struktura:
Would + subject + verb + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Chęć w przeszłości
  • She would play the piano
  • She wouldn’t play the piano.
  • Would she play the piano?
 2. Uprzejma prośba
  • Would you open the window, please?
 3. Preferencje/pragnienia
  • I would like to have some coffee.
 4. Propozycje oraz zaproszenia
  • Would you come to my party?

Use

Używamy would, by wyrazić:

 1. Chęć w przeszłości; bycie w stanie zrobienia czegoś w przeszłości;
 2. Uprzejme prośby; wyrażanie uprzejmych próśb
 3. Preferencje, pragnienia : to talk about preferencje or pragnienia;
 4. Propozycje oraz zaproszenia: składanie propozycji lub zapraszanie kogoś.

Summary

Czasownik modalny would wyraża chęć w przeszłości, uprzejmą prośbę, preferencje/ pragnienia, propozycje oraz zaproszenia.

Struktury:

 • Twierdzenie: Subject + would + verb + …
 • Przeczenie: Subject + would + not + verb + …
 • Pytanie: Would + subject + verb + …?

Na przykład:
— Twierdzenie: „She would play the piano.”
— Przeczenie: „She wouldn’t play the piano.”
— Pytanie: „Would she play the piano?

UWAGA: Czasownik would jest taki sam we wszystkich osobach.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License