Unit 5.2

Present Continuous zdania twierdzące

Introduction

Present continuous (lub progressive) to czas teraźniejszy ciągły służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Form

Forma twierdząca czasu present continuous ma następującą strukturę:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regularne

Forma czasownika: verb + -ing.

W czasie Present continuous możemy stosować także skróconą formę czasownika  to be (w mowie lub nieformalnych tekstach pisanych):  I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Wyjątki

 • Czasowniki zakończone na -e: kasujemy -e i dodajemy -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Gdy jednosylabowe słowo ma jedną samogłoskę i kończy się spółgłoską: Podwajamy spółgłoskę.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Czasowniki zakończone na -ie: kasujemy -ie i dodajemy -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Moment wypowiedzi
  • I’m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Tymczasowe sytuacje
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Zaplanowane czynności
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Zmiany i tendencje
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Konsystencja wydarzeń
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Używamy present continuous w formie twierdzącej do mówienia o:

 1. Sytuacjach trwających w momencie mówienia;
 2. Sytuacjach tymczasowych (które zakończą się w przyszłości);
 3. Zaplanowanych czynnościach;
 4. Zmianach i tendencjach;
 5. Konsystencji wydarzeń

Summary

Present Continuous to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych. W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Struktura:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Na przykład:
— „He is working on an important project today.” = czynność jedzenia ma miejsce w momencie gdy o niej mówimy.
♦ „He works on important projects.” = używamy Present Simple gdy czynność jedzenia ma miejsce regularnie.

Istnieją pewne wyjątki, zależnie od zakończenia czasownika.

Na przykład
— Końcówka na -e: kasujemy -e i dodajemy -ing: Shake” ⇒ “Shaking.”
Końcówka -e: kasujemy -e i dodajemy -ing: “Put ⇒ “Puttinghis.”
— Końcówka -ie: kasujemy -ie i dodajemy -ying“Tie ⇒ “Tying.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License