Unit 5.2

Present Continuous zdania twierdzące


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present continuous (lub progressive) to czas teraźniejszy ciągły służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Form

Forma twierdząca czasu present continuous ma następującą strukturę:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regularne

Forma czasownika: verb + -ing.

W czasie Present continuous możemy stosować także skróconą formę czasownika  to be (w mowie lub nieformalnych tekstach pisanych):  I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Wyjątki

 • Czasowniki zakończone na -e: kasujemy -e i dodajemy -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Gdy jednosylabowe słowo ma jedną samogłoskę i kończy się spółgłoską: Podwajamy spółgłoskę.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Czasowniki zakończone na -ie: kasujemy -ie i dodajemy -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Moment wypowiedzi
  • I’m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Tymczasowe sytuacje
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Zaplanowane czynności
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Zmiany i tendencje
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Konsystencja wydarzeń
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Używamy present continuous w formie twierdzącej do mówienia o:

 1. Sytuacjach trwających w momencie mówienia;
 2. Sytuacjach tymczasowych (które zakończą się w przyszłości);
 3. Zaplanowanych czynnościach;
 4. Zmianach i tendencjach;
 5. Konsystencji wydarzeń

Summary

Present Continuous to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych. W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Struktura:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Na przykład:
— „He is working on an important project today.” = czynność jedzenia ma miejsce w momencie gdy o niej mówimy.
♦ „He works on important projects.” = używamy Present Simple gdy czynność jedzenia ma miejsce regularnie.

Istnieją pewne wyjątki, zależnie od zakończenia czasownika.

Na przykład
— Końcówka na -e: kasujemy -e i dodajemy -ing: Shake” ⇒ “Shaking.”
Końcówka -e: kasujemy -e i dodajemy -ing: “Put ⇒ “Puttinghis.”
— Końcówka -ie: kasujemy -ie i dodajemy -ying“Tie ⇒ “Tying.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License