Unit 3.2

Określniki ilościowe (kwantyfikatory)

Introduction

Określnik [determiner] słowo używane przed rzeczownikiem. Dostarczają informację o tym który oraz ile ludzi, rzeczy… o której mówimy.

Określniki ilościowe lub kwantyfikatory [quantitative determiners or quantifiers]są stosowane w celu określenia ilości.

Form

Nie ma zasad określających powstawanie kwantyfikatorów. Główne kwantyfikatory to:

 • Rzeczowniki policzalne: both, many, (a) few
 • Rzeczowniki niepoliczalne: some, much, (a) little

Example

Rzeczowniki policzalne [countable nouns]

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

Używamy kwantyfikatorów z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi aby określić ilość tego o czym mówimy.

Rzeczowniki policzalne [countable nouns]

 • Both = Jeden i drugi z pary;
 • Many = duża ilość oddzielonych obiektów;
 • (A) few = Mała ilość czegoś.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]:

 • Some = Niezdefiniowana, ale znaczna ilość czegoś;
 • Much = Duża ilość masy;
 • (A) little = Mała ilość czegoś.

Summary

Kwantyfikatory [quantitative determiners] służą określeniu ilości. Używamy innych kwantyfikatorów z r. policzalnymi, a innych z r. niepoliczalnymi.

 • Rzeczowniki. policzalne [countable nouns] rzeczowniki, których ilość łatwo określić za pomocą liczb, mogą występować z kwantyfikatorami: both, many oraz (a) few.
 • Rzeczowniki. niepoliczalne [uncountable nouns] rzeczowniki, których ilości nie da się określić za pomocą liczb, mogą występować z kwantyfikatorami: some, much oraz (a) little.

Na przykład:
— Countable: „Can you buy a few coffees at the bar?” (= some cups of coffee).
— Uncountable: „Can you buy some coffee at the supermarket?” (= some coffee in powder).

Rzeczownik coffee = kawa może być zarówno policzalny jak i niepoliczalny.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License