Unit 3.2

Określniki ilościowe (kwantyfikatory)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Określnik [determiner] słowo używane przed rzeczownikiem. Dostarczają informację o tym który oraz ile ludzi, rzeczy… o której mówimy.

Określniki ilościowe lub kwantyfikatory [quantitative determiners or quantifiers]są stosowane w celu określenia ilości.

Form

Nie ma zasad określających powstawanie kwantyfikatorów. Główne kwantyfikatory to:

 • Rzeczowniki policzalne: both, many, (a) few
 • Rzeczowniki niepoliczalne: some, much, (a) little

Example

Rzeczowniki policzalne [countable nouns]

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

Używamy kwantyfikatorów z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi aby określić ilość tego o czym mówimy.

Rzeczowniki policzalne [countable nouns]

 • Both = Jeden i drugi z pary;
 • Many = duża ilość oddzielonych obiektów;
 • (A) few = Mała ilość czegoś.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]:

 • Some = Niezdefiniowana, ale znaczna ilość czegoś;
 • Much = Duża ilość masy;
 • (A) little = Mała ilość czegoś.

Summary

Kwantyfikatory [quantitative determiners] służą określeniu ilości. Używamy innych kwantyfikatorów z r. policzalnymi, a innych z r. niepoliczalnymi.

 • Rzeczowniki. policzalne [countable nouns] rzeczowniki, których ilość łatwo określić za pomocą liczb, mogą występować z kwantyfikatorami: both, many oraz (a) few.
 • Rzeczowniki. niepoliczalne [uncountable nouns] rzeczowniki, których ilości nie da się określić za pomocą liczb, mogą występować z kwantyfikatorami: some, much oraz (a) little.

Na przykład:
— Countable: „Can you buy a few coffees at the bar?” (= some cups of coffee).
— Uncountable: „Can you buy some coffee at the supermarket?” (= some coffee in powder).

Rzeczownik coffee = kawa może być zarówno policzalny jak i niepoliczalny.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License