Unit 3.2

Miktar Belirleyiciler

Determiners

Belirleyiciler [determiners] isimleri niteler. Bahsettiğimiz şeylerin hangi ve ne kadar/kaç tane olduğunu belirtir.

Miktar Belirleyiciler [quantitative determiners] ya da belirleyiciler [quantifiers] bir şeyin miktarını göstermek için kullanılır.

Miktar Belirleyicilerin yapılışına dair kesin bir kural yoktur. En temel Miktar Belirleyiciler aşağıda yer almaktadır:

 • Sayılabilen isimlerle: both, many, (a) few…;
 • Sayılamayan isimlerle: some, much, (a) little
 • Sayılabilen İsimler
  • There are shops on both sides of the street.
  • Not many people visit London every winter.
  • Were there only a few people at work?
 • Sayılamayan İsimler
  • Some people like football and basketball.
  • We do not have much time.
  • How little sugar is left?

Miktar Belirleyiciler sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte bir şeyin sayısını belirtmek için kullanılır.

Sayılabilen İsimler

 • Both = İkisi;
 • Many = Çok;
 • (A) few = Az bir miktar.

Sayılamayan İsimler

 • Some = Biraz anlamında fakat belirsiz bir miktar;
 • Much = Çok ;
 • (A) little = az bir miktar.

Farklı isimlerle farklı Miktar Belirleyiciler [quantitative determiners]  kullanılır.

 •  Sayılabilen isimler Both, Many and (a) Few belirleyicilerini alabilirler;
 • Sayılamayan ve bir bütün olarak görülen isimler Some, Much and (a) Little belirleyicilerini alabilirler.

Örnek:
— Sayılabilen “Can you buy a few coffees at the bar?” (birkaç fincan kahve)
— Sayılamayan: “Can you buy some coffee at the supermarket?” (toz kahve).

Coffee” kelimesi hem sayılabilen hem sayılamayan isim olarak kullanılabilir ve kullanıma göre anlamı değişir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book