Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to gelecekten bahsetmek için kullanılan bir yapı olarak görev yapar.

Form

Olumlu

Be going to yapısının olumlu halde çekimi şöyledir:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Olumlu yapısının kısaltılışı to be ile aynıdır: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Olumsuz

Be going to yapısının olumsuz halde çekimi şöyledir:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Olumsuz yapısının kısaltılışı to be ile aynıdır: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Soru

Be going to yapısının soru halinde çekimi şöyledir:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Olumlu

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Olumsuz

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Soru

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

 Be going to yapısını gelecek hakkında konuşurken kullanıyoruz.

NOT: Resmi olmayan yazılarda going to yerine gonna yapısını kullanabiliriz.

Summary

Be going to yapısını çok istediğimiz amaçlarımızı ve gelecek planlarımızı söylemek için kullanırız:

 • Olumlu: Subject + to be + going to + verb + …
 • Olumsuz: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Soru: To be + subject + going to + verb + …?

Örnek:
— Olumlu: “I am going to go to work.”
— Negative: I am not going togo to work, I am going to the shop.”
— Soru:Are you going tovwork?”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book