Unit 7.1

Be going to

Contributors

Introduction

Be going to gelecekten bahsetmek için kullanılan bir yapı olarak görev yapar.

Form

Olumlu

Be going to yapısının olumlu halde çekimi şöyledir:
Özne + to be + going to + fiil + …

 • Olumlu yapısının kısaltılışı to be ile aynıdır: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Olumsuz

Be going to yapısının olumsuz halde çekimi şöyledir:
Özne + to be + not + going to + fiil + …

 • Olumsuz yapısının kısaltılışı to be ile aynıdır: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not going to Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Soru

Be going to yapısının soru halinde çekimi şöyledir:
To be + özne + going to + fiil + …?

To Be Subject going to Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Olumlu

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Olumsuz

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Soru

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

 Be going to yapısını gelecek hakkında konuşurken kullanıyoruz.

NOT: Resmi olmayan yazılarda going to yerine gonna yapısını kullanabiliriz.

Summary

Be going to yapısını çok istediğimiz amaçlarımızı ve gelecek planlarımızı söylemek için kullanırız:

 • Olumlu: Özne + to be + going to + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + to be + not + going to + fiil + …
 • Soru: To be + özne + going to + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “I am going to go to work.”
— Negative: I am not going togo to work, I am going to the shop.”
— Soru:Are you going tovwork?”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Be going to exercises (39).
Lisans