Unit 8.1

Derecelendirme Zarfları


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zarflar [adverbs] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar.

Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğuyla ilgili bilgi veren bu zarflara Derecelendirme Zarfları [adverbs of degree] denir.

Form

Derecelendirme Zarfları genellikle to be veya to have yardımcı eylemlerinden sonra diğer fiillerden önce gelir.
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Temel derece zarfları: almost, too, quite, very.

Bazı durumlarda sıfatlara -ly ekleyerek de zarflar elde edilebilir.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Derecelendirme Zarfları genellikle bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğuyla ilgili bilgi verir.
Temel derece zarfları:

 • Almost (neredeyse);
 • Too (olması gerekenden fazla);
 • Quite (yeterli);
 • Extremely (Yoğun ölçüde);
 • Fully (Ne tam ne eksik);
 • Very (çok).

Summary

Derecelendirme Zarfları [adverbs of degree] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar.

Temel Derecelendirme Zarfları Şunlardır: almosttoo, quite, extremely, fully ve very.
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Örneğin:
— “I’m extremely confused.” = Bu cümlenin fiili yardımcı fiil to be olduğundan dolayı zarf fiilden sonra kullanılır.
— “The glass is extremely full.” = Bu cümlenin fiili yardımcı fiil to be olduğundan dolayı zarf fiilden sonra kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans