Unit 8.1

Derecelendirme Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [adverbs] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar.

Bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğuyla ilgili bilgi veren bu zarflara Derecelendirme Zarfları [adverbs of degree] denir.

Form

Derecelendirme Zarfları genellikle to be veya to have yardımcı eylemlerinden sonra diğer fiillerden önce gelir.
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Temel derece zarfları: almost, too, quite, very.

Bazı durumlarda sıfatlara -ly ekleyerek de zarflar elde edilebilir.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Derecelendirme Zarfları genellikle bir eylemin ya da sıfatın yoğunluğuyla ilgili bilgi verir.
Temel derece zarfları:

 • Almost (neredeyse);
 • Too (olması gerekenden fazla);
 • Quite (yeterli);
 • Extremely (Yoğun ölçüde);
 • Fully (Ne tam ne eksik);
 • Very (çok).

Summary

Derecelendirme Zarfları [adverbs of degree] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar.

Temel Derecelendirme Zarfları Şunlardır: almosttoo, quite, extremely, fully ve very.
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Örneğin:
— “I’m extremely confused.” = Bu cümlenin fiili yardımcı fiil to be olduğundan dolayı zarf fiilden sonra kullanılır.
— “The glass is extremely full.” = Bu cümlenin fiili yardımcı fiil to be olduğundan dolayı zarf fiilden sonra kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans