Unit 2.2

Düzensiz Çoğul İsimler

Nouns

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Çoğul hali bir yerde kişi, hayvan, yer veya nesneden birden fazla sayıda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bazı isimler bu kuralı takip etmezler, bunlar düzensiz yapıdadırlar. Bu nedenle farklı bir şekilde plural hale getirilirler.

Düzensiz çoğul hali olan isimler sonuna -s veya -es ekleri eklenerek çoğul yapılamaz.
En yaygın kullanılan düzensiz çoğul isimlerden bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women
  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Düzensiz çoğul olan isimler düzenli çoğul isimlerle aynı şekilde kullanılır fakat, farklı şekilde yapılır.

Düzensiz çoğul isimler [nouns] için belirli bir kural yoktur. Bu yüzden bu kelimeler iyi çalışarak ezberlenmelidir.

En yaygın kullanılanlar: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men
person ⇒ people, womanwomen

Örnek:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book