Unit 2.2

Düzensiz Çoğul İsimler


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Çoğul hali [plural] bir yerde kişi, hayvan, yer veya nesneden birden fazla sayıda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bazı isimler bu kuralı takip etmezler, bunlar düzensiz [irregular] yapıdadırlar. Bu nedenle farklı bir şekilde çoğul hale getirilirler.

Form

Düzensiz çoğul hali olan isimler sonuna -s veya -es ekleri eklenerek çoğul yapılamaz.
En yaygın kullanılan düzensiz çoğul isimlerden bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Düzensiz çoğul olan isimler düzenli çoğul isimlerle aynı şekilde kullanılır fakat, farklı şekilde yapılır.

Summary

Düzensiz çoğul [plural irregular] isimler için belirli bir kural yoktur. Bu yüzden bu kelimeler iyi çalışarak ezberlenmelidir.

En yaygın kullanılanlar: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men
person ⇒ people, womanwomen

Örnek:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans