Unit 2.2

Düzensiz Çoğul İsimler

Contributors

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Çoğul hali [plural] bir yerde kişi, hayvan, yer veya nesneden birden fazla sayıda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bazı isimler bu kuralı takip etmezler, bunlar düzensiz [irregular] yapıdadırlar. Bu nedenle farklı bir şekilde çoğul hale getirilirler.

Form

Düzensiz çoğul hali olan isimler sonuna -s veya -es ekleri eklenerek çoğul yapılamaz.
En yaygın kullanılan düzensiz çoğul isimlerden bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Düzensiz çoğul olan isimler düzenli çoğul isimlerle aynı şekilde kullanılır fakat, farklı şekilde yapılır.

Summary

Düzensiz çoğul [plural irregular] isimler için belirli bir kural yoktur. Bu yüzden bu kelimeler iyi çalışarak ezberlenmelidir.

En yaygın kullanılanlar: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men
person ⇒ people, womanwomen

Örnek:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans