Unit 7.1

How Many ve How Much

Contributors

Introduction

How much sayılamayan isimlerin [uncountable noun] miktarını; How many ise sayılabilen isimlerin [countable noun] miktarını öğrenmek için sorulan sorularda kullanılan kalıp ifadelerdir.

Sayılamayan ve Sayılabilen İsimler konusuna bakınız.

Form

How many? sorusunu sorarken her zaman ismin çoğul halini kullanırız.
How many + sayılamayan isim + …?

How much? sorusunu sorarken her zaman ismin tekil halini kullanırız.
How much + sayılabilen isim + …?

Example

How many?

  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?

How much?

  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

How many? ifadesini sayılabilen isimler ile bir nesnenin sayısını veya miktarını öğrenmek için kullanırız. Hem tekil hem çoğul formu bulunur. How many? sorusunu sorarken har zaman ismi çoğul halde kullanırız.

How much?  ifadesini sayılamayan isimler ile birlikte, nesnelerin miktarını öğrenmek için kullanırız. Bu ifadenin sadece tekil formu vardır.

Summary

How many? ifadesini isimlerin hem tekil hem çoğul halleri ile sayılabilen isimlerde [countable noun] bir nesnenin sayısını veya miktarını öğrenmek için kullanırız.

How many + sayılabilen isim + …?

How much?  ifadesini sayılamayan isimler [uncountable noun] ile birlikte, nesnelerin miktarını öğrenmek için kullanırız. Bu ifadenin sadece tekil formu vardır. How much? ifadesini bir nesnenin fiyatını öğrenmek için de kullanabiliriz.

How much + sayılamayan isim + …?

Örnek:
— How many…?: “How many hours do you need to park the car?” =Hours sayılan bir isim olduğu için How many ifadesini kullandık.
How much?: “How much time do you need to park the car.” = Time sayılamayan bir isim olduğu için How much ifadesini kullandık.

NOT: How many? soru kalıbını kullanırken her zaman ismin çoğul halini kullanırız.How much? soru kalıbını fiyat sormak için de kullanabiliriz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans