Unit 2.2

Çoğul İsimler


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Çoğul Hâl [plural] bir yerde kişi, hayvan, yer veya nesneden birden fazla sayıda olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Form

Bazı özel durumlarda isimlerin çoğul hâlleri son eke bağlı olarak farklı şekillerde oluşturulabilmektedir.

Regular

Düzenli isimlerin çoğul hâli –s eki eklenerek oluşturulur.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Irregular

Kelimenin çoğul hâlleri, kelimenin tekil halinin sonundaki eke göre değişebilir. Değişkenlik gösteren kelimeler sonlarındaki eklere göre aşağıda gruplanmıştır.

 • Sonu -ch, -sh, -x, -s, -z ile biten kelimeler: -es eki alır.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Sonu -y ile bitenler: -y düşer yerine –i gelir ve -es eki alır.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Sonu -fe veya -f ile bitenler: -f düşer ve -v’ye dönüşür ve es eki alır.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Irregular

Son eki -ch, -s, -sh -x or -z olan isimler:

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Son eki -y olan isimler:

 • StoryHe tells me some stories.

Son eki -fe ya da -f olan isimler:

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Tekil hali bir şeyden yalnızca bir tane olması; çoğul hali ise o şeyden iki veya daha fazla olması durumunda kullanırız. Kelimelerin çoğul hallerini genelikle sayılabilen isimler için kullanırız.

Sayılamayan isimler çoğul yapılamaz.

Summary

İsimlerin tekil halinin sonundaki eke göre çoğul isimlerin [plural nouns] halleri değişkenlik gösterebilir. Çoğu zaman sadece -s eki ekleyerek kelimeyi çoğul yapabiliriz.
Örneğin;
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = İsmin sonuna -s ekleriz.

Fakat kelimelerin tekil halinin sonundaki eke göre bu kelimeleri çoğul yaparken bazı düzensiz isimler vardır.

Örnek:
— Sonu -ch, -sh, -x, -s or -z ile biten kelimeler: “One box > “Two boxes = x ile bitiyorsa -es eki alır.
— Sonu -y ile biten kelimeler: “One lady > “Two ladies = -y, -i’ye dönüşür ve -es eki alır.
— Sonu -fe veya -f ile biten keliemeler: “One wife > “Two wives = -f, -v‘ye dönüşür ve –es eki alır (bazı durumlarda sadece -s eki de gelebilir).

[Form] ve [Example] bölümüne bakarak bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans