Unit 2.1

Zamirler

Introduction

İsimler [nouns] insan, yer, cansız bir varlık, olay, nesne ya da nitelik için kullanılır.

İsimlerin üç cinsi vardır: İnsanlarda eril [masculine] ve dişil [feminine] olurken; hayvanlar ve nesneler genellikle nötr‘dür [neutral].

Form

Bazı isimlerin her cinse göre değişiklik gösteren halleri bulunmaktadır.

 • Eril, dişil ve nötr.
 • Eril ya da dişil.
 • Nötr.

Genelde insanlar için he (eril) ve she (dişil) kullanırız. Fakat nötr varlıklar ve hayvanlar için it (nötr) kullanırız. (Evcil hayvanların aklı ve duyguları olduğu düşünüldüğü için onlardan bahsederken he ya da she kullanılır.)
*Nötr isimleri sonlarına kadın ya da erkek ekleyerek ayırt edebiliriz.

Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

Example

Hem eril hem dişil hem de nötr haldeki kelimeler

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

Eril ve Dişil halleri bulunan kelimeler

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Sadece Nötr halde bulunan kelimeler

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

*Cinsiyetini bilmediğimiz ya da belirtmek istemediğimiz kişiler için they 3. tekil kişi zamirini kullanabiliriz.

Use

İsimler, eril ya da dişil olarak kadın ya da erkek için ve nört olarak cansız varlıklar, hayvanlar, olaylar, nesneler ya da nitelik için kullanılabilir.

Summary

İsimlerin [nouns] üç cinsi vardır: İnsanlar Eril [male] ve Dişil  [female] olurken; hayvanlar ve nesneler genellikle nötrdür [neutral].

He ve she zamirlerini genellikle insanlar için kullanırken cansız varlıklar veya hayvanlar için ise it zamirini kullanıyoruz. ( Fakat, he ve she zamirini evcil ve ehlileştirilmiş hayvanlar için de kullanabiliyoruz.)

Örnek:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” =Baba eril olduğu için he kullanırız.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” =  Anne dişil olduğu için she kullanırız.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” =  Ebeveynlerin ikisinden de bahsedildiği için they kullanırız.
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Evcil bir dişi hayvan için it ya da she zamirini kullanabiliriz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Zamirler exercises (10).




Lisans

 • Zamirler from English Grammar A1 Level for Turkish speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-tr/?p=40