Unit 8.1

Sıklık Zarfları

Contributors

Introduction

Zarflar [adverbs] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili çeşitli bilgiler sunarlar.

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Form

Sıklık Zarfları  -to be veya -to have yardımcı fiillerinden sonra veya diğer fiillerden önce gelirler.

Dizilişleri:
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

Zarflar diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar. Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları denir.

 • Never (asla);
 • Rarely (nadiren);
 • Sometimes (bazen);
 • Often (sıklıkla);
 • Usually (genelde);
 • Always (her zaman).

Summary

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

Dizilişleri:
Özne + be/have + zarf + …

Özne + zarf + fiil + …

Örnek:
— “I’m always at school in the morning.” = Bu cümlenin eylemi to be‘dir, bu sebeple adverb yardımcı fiilden sonra kullanılmıştır.
— “I always go to school in the mornings.” = Bu durumda eylem -to go‘dur. Bu nedenle zarf eylemden önce gelir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans