Unit 8.1

Sıklık Zarfları

Adverbs

Zarflar [adverbs] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili çeşitli bilgiler sunarlar.

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Sıklık Zarfları  -to be veya -to have yardımcı fiillerinden sonra veya diğer fiillerden önce gelirler.

Dizilişleri:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Zarflar diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar. Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları denir.

 • Never (asla);
 • Rarely (nadiren);
 • Sometimes (bazen);
 • Often (sıklıkla);
 • Usually (genelde);
 • Always (her zaman).

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

Dizilişleri:
Subject + be/have + adverb + …

Subject + adverb + verb + …

Örnek:
— “I’m always at school in the morning.” = Bu cümlenin eylemi to be‘dir, bu sebeple adverb yardımcı fiilden sonra kullanılmıştır.
— “I always go to school in the mornings.” = Bu durumda eylem -to go‘dur. Bu nedenle zarf eylemden önce gelir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book