Unit 8.1

Sıklık Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [adverbs] diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili çeşitli bilgiler sunarlar.

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Form

Sıklık Zarfları  -to be veya -to have yardımcı fiillerinden sonra veya diğer fiillerden önce gelirler.

Dizilişleri:
Özne + be/have + zarf + …
Özne + zarf + fiil + …

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

Zarflar diğer cümle ögelerinin düzenleyicileri olarak kullanılır. Kullanıldıkları durum ile ilgili  çeşitli bilgiler sunarlar. Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları denir.

 • Never (asla);
 • Rarely (nadiren);
 • Sometimes (bazen);
 • Often (sıklıkla);
 • Usually (genelde);
 • Always (her zaman).

Summary

Bir durumun sıklığı hakkında bilgi veren zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

Temel Sıklık Zarfları sırasıyla şunlardır: Never, rarely, sometimes, often, usually ve always.

Dizilişleri:
Özne + be/have + zarf + …

Özne + zarf + fiil + …

Örnek:
— “I’m always at school in the morning.” = Bu cümlenin eylemi to be‘dir, bu sebeple adverb yardımcı fiilden sonra kullanılmıştır.
— “I always go to school in the mornings.” = Bu durumda eylem -to go‘dur. Bu nedenle zarf eylemden önce gelir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans