Unit 8.1

Príslovky frekvencie

Introduction

Príslovky [adverbs] sú výrazy, ktoré fungujú ako modifikátory súvetí, viet či rôznych vetných členov. Môžu poskytovať širokú škálu informácií.

Príslovky frekvencie [adverbs of frequency] používame, keď poskytujeme informácie o frekvencii určitej udalosti.

Form

Príslovky frekvencie zvyčajne stojí za pomocnými slovesami [auxiliary verbs] to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Mávajú tieto pozície:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavnými príslovkami frekvencie sú: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Príslovky frekvencie používame, keď poskytujeme informácie o frekvencii určitej skutočnosti.

Hlavnými príslovkami frekvencie sú:

 • Always (vždy);
 • Never (nikdy);
 • Often (často);
 • Rarely (zriedka);
 • Sometimes (niekedy);
 • Usually (zvyčajne).

Summary

Príslovky frekvencie [adverbs of frequency] poskytujú informácie o frekvencii určitej udalosti.

Hlavnými príslovkami frekvencie sú: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Keď používame príslovky frekvencie, začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be alebo to have a príslovka.
Taktiež môžeme začať podmetom, po ktorom nasleduje príslovka a sloveso.

Napríklad:
— „I’m always at school in the morning.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be (always stojí za ním).
— „I always go to school in the mornings.“ = Dej je vyjadrený slovesom to go (always stojí pred ním).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License