Unit 8.1

Príslovky frekvencie


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Príslovky [adverbs] sú výrazy, ktoré fungujú ako modifikátory súvetí, viet či rôznych vetných členov. Môžu poskytovať širokú škálu informácií.

Príslovky frekvencie [adverbs of frequency] používame, keď poskytujeme informácie o frekvencii určitej udalosti.

Form

Príslovky frekvencie zvyčajne stojí za pomocnými slovesami [auxiliary verbs] to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Mávajú tieto pozície:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavnými príslovkami frekvencie sú: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Príslovky frekvencie používame, keď poskytujeme informácie o frekvencii určitej skutočnosti.

Hlavnými príslovkami frekvencie sú:

 • Always (vždy);
 • Never (nikdy);
 • Often (často);
 • Rarely (zriedka);
 • Sometimes (niekedy);
 • Usually (zvyčajne).

Summary

Príslovky frekvencie [adverbs of frequency] poskytujú informácie o frekvencii určitej udalosti.

Hlavnými príslovkami frekvencie sú: alwaysneveroftenrarelysometimes a usually.

Keď používame príslovky frekvencie, začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be alebo to have a príslovka.
Taktiež môžeme začať podmetom, po ktorom nasleduje príslovka a sloveso.

Napríklad:
— „I’m always at school in the morning.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be (always stojí za ním).
— „I always go to school in the mornings.“ = Dej je vyjadrený slovesom to go (always stojí pred ním).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License