Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso like používame, keď hovoríme o niečom, čo máme radi a z čoho máme potešenie.

Form

Táto štruktúra sa zvyčajne vyskytuje v troch tvaroch:

Kladný tvar

kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla like mení na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v zápornom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does;
 • Skrátený tvar záporného tvaru má rovnakú podobu ako skrátený tvar prítomného času jednoduchého: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Kladný tvar

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Záporný tvar

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Opytovací tvar

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Like používame, keď chceme vyjadriť, že niečo radi robíme.

Summary

Sloveso like používame, keď chceme vyjadriť, že máme niečo radi.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno. V tretej osobe jednotného čísla používame likes.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not a sloveso like, po ktorom nasleduje sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno. V tretej osobe jednotného čísla používame does not.
 • Opytovací tvar: Začíname do, po ktorom nasleduje podmet, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does not.

Napríklad:
— Kladný tvar: „I like drinking tea.“
— Záporný tvar: „I don’t like drinking tea.“
— Opytovací tvar: „Do you like drinking tea?

POZNÁMKA: Would like má iný význam než like: would like používame, keď chceme vyjadriť naše požiadavky alebo ponuky zdvořilejším spôsobom.

Napríklad:
— „I like sport.“ = Použijeme like na vyjadrenie toho, že podmet má všeobecne rád šport.
♦ „would like to do some sport.“ = Použijeme would like na vyjadrenie želania podmetu si zašportovať.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Slovak speakers .
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sk/?p=143