Unit 10.1

Predmetové zámená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Predmetové zámená [object pronouns] sú zámená, ktorá používame ako predmet, ktorý nasleduje po slovese, alebo ako náhradu predmetu, aby sa predišlo jeho opakovaniu.

Form

Zámená a predmetové zámená sa rozlišujú podľa čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, stredný).

Predmetové zámená sú tieto:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V hovorovom jazyku ich môžeme použiť ako krátke odpovede.

Example

 1. Aby sa predišlo opakovaniu
  • I’m a very calm person but getting stuck in traffic drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po predložke
  • Don’t look at me!
  • This ticket is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Predmetové zámená používame:

 1. Aby sme predišli opakovaniu rovnakého podmetového zámená či podstatného mena;
 2. Vo vetách po predložke.

Summary

Predmetové zámená [object pronouns] používame, keď hovoríme o niečom, čo je nejakým spôsobom ovplyvnené podmetom, ale môžeme ich tiež použiť, aby sme predišli opakovaniu podstatných mien. Rozlišujú sa podľa rodu a čísla a stojí po slovesách a predložkách.

Sú to: me, you, him, her, it, us, you a them.

Například:
— „My dogs get very happy when I take them to the park.“ = Them odkazuje na my dogs.
— „I gave him a kiss for you.“ = Him použijeme miesto mena danej osoby.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License