Unit 10.1

Predmetové zámená

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Predmetové zámená [object pronouns] sú zámená, ktorá používame ako predmet, ktorý nasleduje po slovese, alebo ako náhradu predmetu, aby sa predišlo jeho opakovaniu.

Form

Zámená a predmetové zámená sa rozlišujú podľa čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, stredný).

Predmetové zámená sú tieto:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V hovorovom jazyku ich môžeme použiť ako krátke odpovede.

Example

 1. Aby sa predišlo opakovaniu
  • I’m a very calm person but getting stuck in traffic drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po predložke
  • Don’t look at me!
  • This ticket is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Predmetové zámená používame:

 1. Aby sme predišli opakovaniu rovnakého podmetového zámená či podstatného mena;
 2. Vo vetách po predložke.

Summary

Predmetové zámená [object pronouns] používame, keď hovoríme o niečom, čo je nejakým spôsobom ovplyvnené podmetom, ale môžeme ich tiež použiť, aby sme predišli opakovaniu podstatných mien. Rozlišujú sa podľa rodu a čísla a stojí po slovesách a predložkách.

Sú to: me, you, him, her, it, us, you a them.

Například:
— „My dogs get very happy when I take them to the park.“ = Them odkazuje na my dogs.
— „I gave him a kiss for you.“ = Him použijeme miesto mena danej osoby.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License