Unit 1.1

To be v kladnom tvare

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v kladnom tvare [affirmative form] sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Skrátené tvary sa používajú v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Prídavnými menami
  • am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be možno tiež používať v skrátenom tvare:

 • I’m 12 years old.
 • This coats $100.
 • Theyre my best friends.

Use

To be v kladnom tvare potvrdzuje charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

V kladnom tvare [affirmative form] potvrdzuje charakteristiky podmetu a stojí za ním.

Toto sú jeho tvary: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are a they are.

Napríklad:
— “I am tall.” = Používame am pre prvú osobu jednotného čísla.
— “He is tall.” = Používame is pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “They are tall.” = Používame are pre všetky osoby množného čísla.

Keď je miesto zámená podmetom vlastné či podstatné meno, používame skrátené tvary iba v tretej osobe jednotného čísla.

Napríklad:
— „John is tall.“ / „Johns tall.“
— „The members are tall.“ / „The members‚re tall.

POZNÁMKA: Skrátené tvary používame v hovorenom a neformálnom písomnom prejave.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License