Unit 1.1

To be v kladnom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v kladnom tvare [affirmative form] sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Skrátené tvary sa používajú v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Prídavnými menami
  • am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be možno tiež používať v skrátenom tvare:

 • I’m 12 years old.
 • This coats $100.
 • Theyre my best friends.

Use

To be v kladnom tvare potvrdzuje charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

V kladnom tvare [affirmative form] potvrdzuje charakteristiky podmetu a stojí za ním.

Toto sú jeho tvary: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are a they are.

Napríklad:
— “I am tall.” = Používame am pre prvú osobu jednotného čísla.
— “He is tall.” = Používame is pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “They are tall.” = Používame are pre všetky osoby množného čísla.

Keď je miesto zámená podmetom vlastné či podstatné meno, používame skrátené tvary iba v tretej osobe jednotného čísla.

Napríklad:
— „John is tall.“ / „Johns tall.“
— „The members are tall.“ / „The members‚re tall.

POZNÁMKA: Skrátené tvary používame v hovorenom a neformálnom písomnom prejave.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License